ბიბლიური ისტორია


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 1 ; დაბადება 12 : 1 ; გამოსვლა 1 : 1 ; რიცხვნი 13 : 1 ; იესო ნავეს ძე 2 : 1 ; მსაჯულნი 1 : 1 ; 1მეფეთა 1 : 1 ; 2მეფეთა 2 : 1 ; 3მეფეთა 12 : 25 ; 3მეფეთა 16 : 28 ; 4მეფეთა 9 : 1 ; დანიელი 1 : 1 ; მათე 1 : 18 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 1 ;
1.1.25 ბიბლიური ისტორია

ა. ეპოქა პატრიარქებამდე: ქვეყნიერების შექმნა დაბ.1,1-2,25 * ცოდვაში ჩავარდნა დაბ.3,1-24 * უკეთურობის გამრავლება დაბ.4,1-6 - 6,8 * წარღვნა დაბ.6,9-8,22 * ხალხთა წარმოშობა დაბ.9,1-10,32 * ენების აღრევა დაბ.11,1-32

ბ. პატრიარქთა ეპოქა: აბრაამი დაბ.12,1-25,11 * ისააკი დაბ.21,1-28,9; 35,27-29 * იაკობი დაბ.25,19-17,36; 45,21-46,7; 49,1-33 * იოსები დაბ.37,1-50,26

გ. ეგვიპტეში გადასახლება და მისგან გამოსვლა: მოსეს მომზადება გამ.1,1-7,7 * ეგვიპტის სასჯელები და პასექი გამ.7,8-12,36 * ეგვიპტიდან სინაიმდე გამ.12,37-18,27 * რჯული და სავანე გამ.19,1-40,38

დ. სვლა უდაბნოში: მზვერავთა გაგზავნა რიცხ.13,1-14,38 * გველებისგან დაკბენა რიცხ.21,4-9 * ბალაკი და ბალაამი რიცხ.22,1-24,25 * იესო ნავეს ძის ხელდასხმა რიცხ.27,18-23 * მოსეს სიკვდილი რჯ.34,1-8

ე. აღთქმული ქვეყნისთვის ბრძოლა: მეძავი რახაბი და მზვერავები იესნ.2,1-21 * იორდანეზე გადასვლა იესნ.3,14-17 * იერიქონის დაცემა იესნ.6,1-27 * რისხვის ველი იესნ.7,1-26 * გამარჯვება მერომის წყლებთან იესნ.11,1-14 * მიწების დანაწილება იესნ.14,1-21,45

ვ. მსაჯულთა ეპოქა: გვიანდელი დაპყრობები მსაჯ.1,1-2,23 * ღოთენიელი მსაჯ.3,8-11 * აჰუდი მსაჯ.3,12-30 * შამგარი მსაჯ.3,31 * დებორა და ბარაკი მსაჯ.4,1-5,31 * გედეონი მსაჯ.6,11-8,35 * აბიმელექი მსაჯ.9,1-57 * თოლაყი და იაირი მსაჯ.10,1-5 * იფთახი მსაჯ.11,1-12,7 * იბცანი, ელონი და ყაბდონი მსაჯ.12,8-15 * სამსონი მსაჯ.13,1-16,31 * ომი შტოთა შორის მსაჯ.17,1-21,25

ზ. სამუელიდან დავითამდე: ელია და სამუელი 1მფ.1,1-4,22 * სამუელი - ისრაელის მსაჯული 1მფ.5,1-8,22 * პირველი მეფე 1მფ.9,1-12,25 * ბრძოლა მიქმაშთან 1მფ.13,1-14,52 * საული და ყამალეკი 1მფ.15,1-35 * დავითის არჩევა 1მფ.16,1-13 * დავითი და გოლიათი 1მფ.17,1-58 ,* დავითის დევნა 1მფ.18,5-31,13

თ. სამეფოს გაერთიანება: დავითის მეფობა ხებრონში 2მფ.2,1-4,12 * მეფობა იერუსალიმში 2მფ.5,1-10,19 * დავითის შეცოდება 2მფ.11,1-25 * აბესალომის ჯანყი 2მფ.15,1-18,33 * დავითის სიკვდილი 3მფ.2,10-12 * სოლომონის ასვლა ტახტზე 3მფ.1,32_53; 1ნეშ.29,20-25 * ტაძრის მშენებლობა 3მფ.6,1-9,9; 2ნეშ.2,1-8,22 * სოლომონის სიკვდილი 3მფ.11,41-43; 2ნეშ.9,29-31

ი. სამეფოს გაყოფა: ისრაელის აჯანყება 2ნეშ.10,1-19 * იერობოამი 3მფ.12,25-14,20 * ასა 3მფ.15,19-24; 2ნეშ.14,1-16,14 * ბაყაშა, ელა, ზიმრი და ყომრი 3მფ.15,32-16,27

კ. კავშირის ძიება: აქაბი და ელია 3მფ.16,28-18,19 * ქარმელის მთის მოვლენები 3მფ.18,20-40 * აქაბი და ბენედადი 4მფ.20,1-34 * ნაბოთის მკვლელობა 3მფ.21,1-29 * განახლება იოშაფატის მეფობაში 3მფ.22,41-50; 2ნეშ.17,1-19 * ბრძოლა რამოთ გალაადელთან 3მფ.22,1,1-40; 2მეშ.18,1-34 * იოშაფატის ომები 2ნეშ.19,21-20,30 * ელიას ამაღლება 4მფ.2,1-11 * იოშაფატი ფა იერობოამი 4მფ.3,1-22 * ელისეს მსახურება 4მფ.4,1-6,24; 8,1-15 * სამარიის დაცემა 4მფ.6,24-7,20 * ელისეს სიკვდილი 4მფ.13,14-20

ლ. ორივე სამეფოს დაცემა: იეჰუ 4მფ.9,1-10,31 * ღოთოლია და იოაში 4მფ.11,1-12,21 * ამაციაჰუ და იერობოამი 4მფ.14,1-29 * ისრაელის დაცემა 4მფ.15,29; 17,1-6 * ხიზკიას მმართველობა 4მფ.18,1-20,21; 2ნეშ.29,1-32,33 * იოშიაჰუს რეფორმა 2ნეშ.34,1-35,27 * იუდეის დაცემა 2ნეD.36,5-21

მ. ტყვეობა: დანიელი და ნაბუქოდონოსორი დან.1,1-4,34 * ბელშაცარი და დარიოსი დან.5,1-6,28 * ტაძრის აღდგენა ეზრ.1,1-6,15 * იერუსალიმის აღდგენა ნეემ.1,1-6,19 * ესთერი და მარდოქეი ესთ.2,1-10,3

ნ. ქრისტეს მსახურება: შობა მათ.1,18-25 ლუკ.2,1-20 * ბავშვობა ლუკ.2,40-52 * ნათლობა მათ.3,13-17 ლუკ.3,21,22 * გამოცდა მათ.4,1-13 ლუკ.4,1-13 * პირველი სასწაული ინ.2,1-11 * საუბარი ნიკოდიმოსთან ინ.3,1-21 * სამარიელი ქალი ინ.4,5-42 * უწმიდური სულით შეპყრობილის განკურნება ლუკ.4,33-41 * დავა შაბათზე ლუკ.6,1-11 * მოციქულთა არჩევა მარ.3,13-19 ლუკ.6,12-16 * მთის ქადაგება მათ.5,1-7,29 * ქვრივის ძის აღდგინება ლუკ.7,11-17 * ნელსაცხებლის ცხება მათ.26,6-13 მარ.14,3,9 ლუკ.7,36-50 * ბრალდება ღვთის გმობაში მათ.12,22-37 მარ.3,19-30 * ქარიშხლის დაცხრობა მათ.8,23-27 მარ.4,35-41 * ეშმაკეულთა განკურნება მათ.8,28-34 მარ.5,1-20 * იაეიროსის ასულის განკურნება მათ.9,18-26 ლუკ.8,41-56 * 5000 -ის დაპურება მათ.14,13-21 მარ.6,34-40 * 4000 -ის დაპურება მათ.15,32-39 * პეტრე აღიარებს ქრისტეს მათ.16,5-16 მარ.8,27-29 * ჯვარზე სიკვდილის წინასწარ უწყება მათ.16,21-26 ლუკ.9,22-25 * ფერისცვალება მათ.17,1-13 ლუკ.9,28-36 * მეძავისთვის მიტევება ინ.7,53-8,11 * ლაზარეს აღდგინება ინ.11,1-44 * ბავშვების კურთხევა მათ.19,13-15 მარ.10,13-16 * ბარტიმეოსის განკურნება მათ.20,29-34მარ.10,46-52 * ზაქესთან შეხვედრა ლუკ.19,1-10 * საზეიმო შესვლა იერუსალიმში მათ.21,1-9 ლუკ.19,29-44 * პასექი მათ.26,17-19 ლუკ.22,7-13 * უფლის სერობა მათ.26,26-29 მარ.14,22-25 * გეთსიმანია ლუკ.22,39-46 * იუდას გამცემლობა მათ.26,57-56 ინ.18,3-12 * სინედრიონი მათ.26,57-68 ლუკ.22,54-65 * პეტრეს განდგომა ინ.18,15-27 * ქრისტე პილატესთან მათ.27,2-14 ლუკ.23,1-7 * ჰეროდეს წინაშე ლუკ.23,6-12 * პილატესთან დაბრუნება მათ.27,15-26 ლუკ.23,33-49 * დამარხვა მათ.27,57-66 ლუკ.23,50-56 * აღდგომა მათ.28,1-15 ინ.20,1-18 * მოწაფეებთან გამოცხადება ლუკ.24,36-43 ინ.20,19-25 * თომასთვის გამოცხადება ინ.20,26-31 * დიდი დავალება მათ.28,16-20 * ამაღლება ლუკ.24,50-53

ო. ეკლესიის წარმოშობა: ორმოცდაათობის დღე საქ.2,1-42 * მოციქულთა მსახურება იერუსალიმში საქ.2,3-6,7 * სტეფანეს ჩაქოლვა საქ.6,8-7,60 * იუდეა და სამარია საქ.8,1-12,25 * სავლეს მოქცევა საქ.9,1-18 * პირველი მისიონერული მოგზაურობა საქ.13,1-14,28 * მეორე მოგზაურობა საქ.15,36-18,22 * მესამე მოგზაურობა საქ.18,23-21,16 * მოციქულ პავლეს დატუსაღება საქ.21,27-28,31