სათხოვარი მადლიერებით გავუმჟღავნოთ ღმერთს

საკვანძო მუხლები:

ეფესელთა 5 : 20 ; ფილიპელთა 4 : 6 ; კოლასელთა 3 : 17 ; კოლასელთა 4 : 2 ; 1თესალონიკელთა 5 : 18 ;
3.16.5. სათხოვარი მადლიერებით გავუმჟღავნოთ ღმერთს

ეფ.5,20 ფლპ.4,[6] კოლ.3,17; 4,2; 1თეს.5,18

ბიბლიის მუხლები

ეფესელთა 5
20. მარადჟამ მადლს სწირავდეთ ყველაფრისათვის ღმერთსა და მამას, ჩვენი უფლი იესო ქრისტეს სახელით.

ფილიპელთა 4
6. ნუ შეგაურვებთ ნურავითარი საზრუნავი, არამედ ლოცვა-ვედრებისას თქვენი სათხოვარი მადლიერებით გაუმჟღავნეთ ღმერთს.

კოლასელთა 3
17. ყველაფერი, რასაც სიტყვით თუ საქმით ასრულებთ, აღასრულეთ უფალ იესოს სახელით, რათა მის მიერ ჰმადლობდეთ ღმერთსა და მამას.

კოლასელთა 4
2. გულმოდგინედ ილოცეთ და იფხიზლეთ მასში მადლიერებით.

1თესალონიკელთა 5
18. მადლიერნი იყავით ყველაფრისათვის, რადგანაც ესაა თქვენს მიმართ ნება ღვთისა ქრისტე იესოში.