დროის და სივრცის შეგრძნების უნარი სულს აქვს მინიჭებული


საკვანძო მუხლები:

1.3.22. დროის და სივრცის შეგრძნების უნარი სულს აქვს მინიჭებული

__თემაზე წერდნენ__
***
მიმდინარე დროის ხანგრძლივობის განსჯის უნარი ადამიანის სულს აქვს მინიჭებული. მხოლოდ სულში ხორციელდება წარსულის, აწმყოსა და მომავლის აღქმა. წარსულის შესამეცნებლად გვაქვს მეხსიერება, აწმყო იაზრება ჭვრეტის საშუალებით, ხოლო მომავლისთვის არსებობს იმედი და მოლოდინი.
__ნეტარი ავგუსტინე__

***
გულმან ჩემი დროც მოისაკლისა, უხმოდ ჩარიგდა ჟამთა კრებული.
__მოშე იბნ ეზრა__


***
ჭეშმარიტ სივრცეს თვალი ვერ სწვდება, იგი მხოლოდ სულის ნიჭია. იგი იმავე თვისებისაა, რა თვისებისაც არის ენა, იმიტომ რომ ენა ყველაფერს აკავშირებს ერთმანეთთან.
__ეკზიუპერი__

***
სხვა ქვეყნებში მოგზაურობას რომ ვიწყებთ, უსასრულობის საპოვნელად გავრბივართ, მაგრამ უსასრულობას ვერ იპოვი. იგი შენს არსებაში უნდა შექმნა. არავითარ გაქცევას არ ძალუძს სადმე მიგიყვანოს.
__ეგზიუპერი__