ყველაზე გავრცელებული წიგნი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 1 ;
1.1.35. ყველაზე გავრცელებული წიგნი

- ბიბლია ყველაზე გამოცემადი წიგნია ამ ქვეყანაზე. მისი ყოველდღიური ტირაჟი შეადგენს 32876 ეგზემპლარს, ანუ ყოველ წამს იბეჭდება ერთი ბიბლია.

- მსოფლიო ლაპარაკობს 3 000 ენასა და დიალექტზე, ხოლო ბიბლია 1829 მათგანზეა უკვე თარგმნილი.