მარხვა და ლოცვა ღვთის მსახურთა არჩევისას


საკვანძო მუხლები:

საქმენი მოციქულთა 1 : 24 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 23 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 28 ; 1ტიმოთე 5 : 22 ; ტიტე 1 : 5 ;
3.36.15. მარხვა და ლოცვა ღვთის მსახურთა არჩევისას

საქ.1,24; 13,2.3; 14,[23]; 20,28; 1ტიმ.5,22 ტიტ.1,5

ბიბლიის მუხლები

საქმენი მოციქულთა 1
24. ილოცეს და თქვეს: უფალო, ყველას გულთამხილავო, გვიჩვენე ამ ორთაგან ერთი, რომელიც ამოირჩიე.

საქმენი მოციქულთა 13
2. უფალს რომ მსახურებდნენ და მარხულობდნენ, უთხრა მათ სულმა წმიდამ: გამომირჩიეთ ბარნაბა და სავლე იმ საქმისათვის, რისთვისაც ვუხმე მათ.
3. მაშინ, მარხვას და ლოცვას რომ მორჩნენ, ხელი დაადეს მათ და გაუშვეს.

საქმენი მოციქულთა 14
23. ხელდასხმით უკურთხეს მათ თვითეული ეკლესიის ხუცესნი და ლოცვითა და მარხვით შეავედრეს ისინი უფალს, რომელიც ირწმუნეს.

საქმენი მოციქულთა 20
28. მაშ, გაუფრთხილდით თქვენს თავსაც და თქვენს სამწყსოსაც, რომლის მცველებადაც დაგადგინათ სულმა წმიდამ, რათა მწყემსავდეთ ღვთის ეკლესიას, რომელიც მან შეიძინა თავისი სისხლით.

1ტიმოთე 5
22. ნაჩქარევი ხელდასხმისგან თავი შეიკავე, ნუ გახდები სხვათა ცოდვების მოზიარე და წმიდად შეინახე თავი.

ტიტე 1
5. იმიტომ დაგტოვე კრეტეს, რომ დასასრულებელი დაასრულო და ხუცესნი დაადგინო ყველა ქალაქში, როგორც დაგავალე: