შევიძინოთ წმიდა სამოსი ქორწილისთვის, რომელშიც ვართ წვეულნი

საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 44 : 9 ; ესაია 52 : 1 ; ესაია 61 : 3 ; ესაია 64 : 5 ; ზაქარია 3 : 3 ; მათე 22 : 11 ; რომაელთა 13 : 14 ; 2კორინთელთა 5 : 2 ; გალატელთა 3 : 27 ; ეფესელთა 4 : 24 ; კოლასელთა 3 : 9 ; გამოცხადება 3 : 4 ; გამოცხადება 16 : 15 ; გამოცხადება 19 : 7 ; გამოცხადება 21 : 27 ; დაბადება 9 :
2.14.3. შევიძინოთ წმიდა სამოსი ქორწილისთვის, რომელშიც ვართ წვეულნი

გმცხ.3,18

- ნეტარნი არიან კრავის საქორწინო სერობაზე წვეულნი გმცხ.19,7-9

- რომელთაც მოსავთ დიდების სამოსელი ფს.44,9.10.14.15 ეს.52,1; 61,3

- ხსნის სამოსელი ეს.61,10 ზაქ.3,3-5

- შევიმოსოთ ახალი კაცი ეფ.4,24 კოლ.3,9.10

- შევიმოსოთ უფალი იესო ქრისტე რომ.13,14 გალ.3,27

- არ დავრჩეთ ქორწილის გარეთ არასაქორწინო სამოსის გამო მათ.22,[11.12]

- მოვიცილოთ წარმავალი სამოსელი ეს.64,5

- ვიფხიზლოთ, არ შევიბილწოთ სამოსი გმცხ.3,4.5; 16,15; 21,27

- გავირეცხოთ გმცხ.22,14

- რათა მიწიერი კარვისგან განძარცვის შემთხვევაში შევიმოსოთ ზეციური სასახლე 2კორ.5,2-4