სატანა ითხოვს ჩვენს გაცხრილვას, როგორც ცხრილავენ ხორბალს

საკვანძო მუხლები:

იობი 21 : 18 ; ფსალმუნები 1 : 4 ; ფსალმუნები 34 : 5 ; ესაია 17 : 13 ; იერემია 4 : 11 ; იერემია 15 : 7 ; იერემია 51 : 2 ; ოსია 13 : 3 ; ამოსი 9 : 9 ; მალაქია 4 : 1 ; მათე 3 : 12 ; მათე 13 : 30 ; ლუკა 3 : 17 ; ლუკა 22 : 31 ;
2.10.19. სატანა ითხოვს ჩვენს გაცხრილვას, როგორც ცხრილავენ ხორბალს

ლუკ.22,[31]

(უფალმა ჩვენი გამოცდა შეიძლება დაუშვას სატანის მიერაც, რადგან წმ. წერილის კონტექსტში ვხედავთ, რომ ღმერთს სურს ეს ჩვენს განსაწმედად და გამოსარჩევად)

- ღმერთი განწმედს თავის ერს იერ.4,11; 15,7

- უფალი ბრძანებს და გაცხრილავს ისრაელის სახლის ყველა ხალხს ამ.9,9

- ქრისტეს ხელთ უპყრია თავისი არნადი და გაწმენდს თავის კალოს მათ.3,[12]; 13,30 ლუკ.3,17

- ბოროტეულნი ბზესავით წარიხვეტებიან უფლის ანგელოზისგან იობ.21,18 ფს.1,4; 34,5 ეს.17,13 იერ.51,2 ოს.13,3 მალ.4,1