მთავარი ამ ქვეყნისა, ეშმაკთა, ჰაერის ძალთა - სატანა

საკვანძო მუხლები:

მათე 9 : 34 ; მათე 12 : 24 ; მარკოზი 3 : 22 ; ლუკა 11 : 15 ; იოანე 12 : 31 ; იოანე 14 : 30 ; იოანე 16 : 11 ; ეფესელთა 2 : 2 ;
2.10.8. მთავარი ამ ქვეყნისა, ეშმაკთა, ჰაერის ძალთა - სატანა

- ეშმაჯთა მთავარი მათ.9,[34]; 12,24 მარ.3,22 ლუკ.11,15

- ამ ქვეყნის მთავარი ინ.12,31; 14,30; 16,11

- ჰაერის ძალთა მთავარი ეფ.2,2

ბიბლიის მუხლები

მათე 9
34. ხოლო ფარისეველნი ამბობდნენ: ეშმაკთა მთავრის შეწევნით აძევებსო ეშმაკთ. =2.10.8.

მათე 12
24. ხოლო ამის გამგონე ფარისევლები ამბობდნენ: ეს თუ ეშმაკებს აძევებს, მხოლოდ ეშმაკთა მთავრის, ბელზებულის შეწევნითო.

მარკოზი 3
22. ხოლო იერუსალიმიდან ჩამოსული მწიგნობრები ამბობდნენ: ბელზებული ჰყავს და ეშმაკთა მთავრის შეწევნით აძევებსო ეშმაკთ.


ლუკა 11
15. ხოლო ზოგიერთმა თქვა: ეს ბელზებულის, ეშმაკთა მთავრის შეწევნით აძევებსო ეშმაკთ.

იოანე 12
31. აწ განისჯება ეს ქვეყანა, აწ განდევნიან ამ ქვეყნის მთავარს.

იოანე 14
30. ბევრს ვეღარაფერს გეტყვით, რადგანაც მოდის ამ ქვეყნის მთავარი, და არაფერი აქვს ჩემში.

იოანე 16
11. განკითხვისათვის, რადგანაც ამ ქვეყნის მთავარი უკვე განკითხულია.

ეფესელთა 2
2. რომლებითაც უწინ ამ წუთისოფლის წესისამებრ იარებოდით, ჰაერის ძალთა მთავრის - იმ სულის ნებით, ვის ძალამოსილებასაც ამჟამად ჰმონებენ ურჩობის ძენი;

-------------------------
უილიამ ბლეიკის ნახატი