ანგელოზები თვალს არ აშორებენ ღვთის სახეს

საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 29 : 10 ; იესო ნავეს ძე 24 : 1 ; 3მეფეთა 10 : 8 ; ესთერი 1 : 14 ; იერემია 52 : 12 ; მათე 18 : 10 ; ლუკა 1 : 19 ;
2.6.6. ანგელოზები თვალს არ აშორებენ ღვთის სახეს

მათ. 18,[10]

- ღვთის წინაშე მდგომელნი ტობ.12,15 ლუკ.1,[19]

- როგორც დგანან მეფის წინაშე მასთან დაახლოებული კაცნი და ხედავენ მეფის სახეს 3მფ.10,8 ესთ.1,14 იერ.52,12

- ჩვენ ვდგავართ უფლის წინაშე რჯ.29,10 იესნ.24,1

ბიბლიის მუხლები

მეორე რჯული 29
10. ყველანი დგახართ დღეს უფლის, თქვენი ღმერთის წინაშე - შტოთა თავკაცები, უხუცესები და რჯულისკაცები, მთელი ისრაელობა.

იესო ნავეს ძე 24
1. თავი მოუყარა იესომ ისრაელის ყველა შტოს შექემში, დაიბარა ისრაელის უხუცესობა, მისი თავკაცები, მისი მსაჯულები, მისი ზედამხედველები და ისინიც წარდგნენ ღვთის წინაშე.

3მეფეთა 10
8. ბედნიერია შენი ხალნი, ბედნიერები არიან ეს შენი მორჩილნი, მუდამ შენს წინაშე რომ დგანან და ისმენენ შენს სიბრძნეს:

ესთერი 1
14. მისი დაახლოებული პირები კი იყვნენ: ქარშენა, შეთარი, ადმათა, თარშიში, მერესი, მარსენა და მემუქანი - შვიდი სპარსელი და მიდიელი მთავარი, მეფის პირისმხილველნი და პირველ ადგილზე მჯდომელნი სამეფოში):

ტობითი 12
15. მე ვარ რაფაელი, ერთი იმ შვიდ წმიდა ანგელოზთაგანი, რომელნიც აღავლენენ წმიდათა ლოცვებს და ამაღლდებიან წმიდის დიდების წინაშე.

იერემია 52
12. მეხუთე თვეს, თვის ათში - ეს იყო ნაბუქოდონოსორ ბაბილონის მეფის მეცხრამეტე წელი - მოვიდა ნებუზარადანი, ქონდაქართუხუცეხი, ბაბილონის მეფის წინაშე მდგომელი, იერუსალიმში.

მათე 18
10. ეკრძალეთ, ნუ შეურაცხყოფთ ნურცერთ ამ მცირეთაგანს, რადგანაც გეუბნებით თქვენ, რომ მათი ანგელოზები ცაში თვალს არ აშორებენ ჩემი ზეციერი მამის სახეს. =2.6.6.

ლუკა 1
19. მიუგო ანგელოზმა და უთხრა მას: მე ვარ გაბრიელი, ღმრთის წინაშე მდგომელი, და მოვლინებუღი ვარ, რათა გითხრა და გახარო ეს.