პოხიერი ნიადაგი როგორ გავხდეთ ღვთის სიტყვის მარცვლებისთვის


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 1 : 1 ; ფსალმუნები 91 : 13 ; იგავნი 1 : 5 ; იგავნი 2 : 2 ; ეზეკიელი 18 : 31 ; მათე 3 : 8 ; მათე 12 : 33 ; მათე 13 : 23 ; მარკოზი 4 : 20 ; მარკოზი 10 : 15 ; ლუკა 6 : 43 ; ლუკა 8 : 15 ; ლუკა 13 : 9 ; იოანე 1 : 11 ; იოანე 8 : 47 ; იოანე 10 : 27 ; იოანე 15 : 2 ; იოანე 17 : 8 ; საქმენი მოციქულთა 16 : 14 ; იაკობი 1 : 21 ; 2პეტრე 1 : 5 ; 2პეტრე 2 : 1 ; 2პეტრე 3 : 18 ; 1იოანე 5 : 20 ; 2კორინთელთა 8 : 2 ; 2კორინთელთა 9 : 10 ; გალატელთა 5 : 22 ; ფილიპელთა 1 : 11 ; ფილიპელთა 4 : 17 ; კოლასელთა 1 : 6 ; 1თესალონიკელთა 4 : 1 ; 2თესალონიკელთა 2 : 10 ; ებრაელთა 4 : 2 ; ებრაელთა 6 : 7 ; ებრაელთა 13 : 16 ;
1.8.59. პოხიერი ნიადაგი როგორ გავხდეთ ღვთის სიტყვის მარცვლებისთვის

ზღვა ხალხს ეუწყება სახარება მთელ მსოფლიოში და მათ შორის ჩვენც... გამოდის მთესველი თესვად მათ.13,1-3

დავუფიქრდეთ, გულის გარეთ ხომ არ ვტოვებთ მოსმენილს, გზის პირი ხომ არ ვართ, საიდანაც ფრინველები აგვიკენკავენ მარცვლებს მათ.13,4

ქვიანი მიწა ხომ არ ვართ, ქვა გულს ხომ არ ვახვედრებთ და ხელს ხომ არ ვუწყობთ მათ მოშთობას მათ.13,5.6

ან ჩვენი გულის ეკალბარდში ხომ არ ვაშთობთ მათ.13,7

არა?

მაშინ პოხიერი ნიადაგი ვყოფილვართ და მიგვიღია ღვთის სიტყვა, შევდგომივართ უფალს, ღმერთს დიდება ამისთვის!

მაგრამ როგორი უნდა იყოს პოხიერი ნიადაგი, როგორ უნდა ვიმუშაოთ მასზე, ან როგორ ვიზრუნოთ მისი სიმწირის დასაძლევად, როგორ გავხდეთ პოხიერი ნიადაგი უფლის მარცვლებისთვის?

მაშ ასე, მოდით ვნახოთ რას ამბობს ღვთის სიტყვის კონტექსტი ამის შესახებ:

1) პოხიერ ნიადაგზე დათესილი ის არის, ვინც ისმენს სიტყვას და კიდეც შეიგნებს მათ.13,[23]
- იღებს მარ.4,20
- გულში იმარხავს, იბეჭდავს, ერწყმის მის გულს ლუკ.8,15 საქ.16,14 ებრ.4,2
- შეისმენს ინ.8,47
- იწყნარებს სიტყვის ნერგს იაკ.1,21; 2თეს.2,10
- ყურმიპყრობილია იგავ.2,2
- სიბრძნის ვერცხლივით შოვნის წადილი აქვს და განძივით ეძებს იგავ.2,4-6
- მისკენ აქვს მისწრაფება, მასზე ფიქრობს დღედაღამ, არის წყალთან დარგულ აყოფიერ ხესავით ფს.1,2.3
- სიბრძნეს იმატებს იგავ.1,5.6
- მოუწოდებს ჭკუას და გონებას იღვიძებს იგავ.2,3
- ბავშვივით იღებს ღვთის სასუფეველს და არა "დიდივით", ადამიანური ლოგიკით მარ.10,15
- არამედ სცნობს მიღებულს ჭეშმარიტად ინ.17,8
- გულმოდგინედ იღებს სიტყვას და ყოველდღე არჩევს, ასეა თუ არა ესო საქ.17,11
- რათა მარგებელი იყოს სიტყვა ებრ.4,2
- ისრუტავს დადენილ წვიმას სარგო ნათესის აღმოსაცენებლად ებრ.6,7

2) პოხიერი ნიადაგია:
- ვისაც ღმერთის ხმა ესმის და მისდევს ინ.10,27
- ვინც იწყნარებს უფალს ინ.1,11-13
- ვინც რჩება უფალში, რადგან ლერწი თავისთავად ვერ გამოიღებს ნაყოფს ინ.15,4.5; 1ინ.5,20
- ვისშიც რჩება მისი სიტყვები ინ.15,7
- იზრდება ღვთის შემეცნებით კოლ.1,10
- იმისთვის ისმინა სახარება, რათა მიაღწიოს უფლის დიდებას 2თეს.2,14

3) აქვს ნაყოფები, ანუ მოქმედებს მოსმენილი სიტყვის მიხედვით:
- იქცევა ღვთის საამებლად 1თეს.4,1
- სიტყვის აღმსრულებელია და არა მხოლოდ მსმენელი თავის მოსატყუებლად იაკ.1,22
- უყურებს, თუ იზრდება იმ დღიდან მოყოლებული, როდესაც პირველად ისმინა სიტყვა კოლ.1,6
- რათა უნყოფო არ დარჩეს, უსართებს რწმენას სათნოებას, შემეცნებას, თავშეკავებას, მოთმინებას, ღვთისმოსაობას, ძმათმოყვარეობას, სიყვარულს 2პეტ.1,5-8; 3,18
- არ მისდევს უღმრთოთა რჩევას და ცოდვილთა გზას არ ადგას, არ ზის ავყიათა საკრებულოში, უფლის სახლშია ფს.1,1; 91,13
- წმიდად ცხოვრობს ფს.91,13
- იშორებს შეცოდებას და იქმნის ახალ გულსა და სულს ეზეკ.18,31; 2პეტ.2,1.2
- გამოაქვს სინანულის ღირსი ნაყოფი მათ.3,8
- განიკითხავს წმიდათა საჭიროებას ფლპ.4,17 ებრ.13,16
- ვისშიც ჩანს სიხარულის სავსება და სიღატაკის სიღრმე ჭირნაცადობის მიუხედავად 2კორ.8,2
- ვისშიც მრავლდება სიმართლის ნაყოფი 2კორ.9,10 ფლპ.1,11 კოლ.1,10
- აქვს სულის ნაყოფები: სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, დიდსულოვნება, სიტკბოება, სიკეთე, რწმენა, თვინიერება, თავშეკავება გალ.5,22.23
- უხვი ნაყოფით ადიდებს უფალს ინ.15,8

4) იცის:
- რომ უფლის რჩეულია და მიდის ნაყოფის გამოსაღებად ინ.15,16
- რომ ხე ნაყოფით იცნობა მათ.12,33 ლუკ.6,43.44
- და თუ არ გამოიღებს კეთილ ნაყოფს, მოიჭრება და ცეცხლს მიეცემა მათ.3,10 ლუკ.13,9 ინ.15,2.6