გველი, ასპიტი, უნასი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 3 : 1 ; დაბადება 1 : 24 ; დაბადება 49 : 17 ; გამოსვლა 7 : 9 ; რიცხვნი 21 : 6 ; მეორე რჯული 32 : 33 ; იობი 20 : 14 ; ფსალმუნები 57 : 4 ; ფსალმუნები 90 : 13 ; ფსალმუნები 139 : 3 ; იგავნი 23 : 31 ; იგავნი 30 : 19 ; ეკლესიასტე 10 : 8 ; ესაია 11 : 8 ; ესაია 14 : 29 ; ესაია 30 : 6 ; ესაია 59 : 3 ; იერემია 8 : 17 ; ამოსი 9 : 3 ; მათე 10 : 16 ;
3.50.15 გველი. ასპიტი, უნასი

მათზე დაწერილია:
- შექმნილია ღმერთისგან დაბ.1,24; 3,1
- იჩეკება კვერცხებისგან ეს.59, 5
- ყველა მხეცზე ცბიერია დაბ.3,1
- არის შხამიანები რიცხ.21,6
- დაწყევლილია ღმერთისგან დაბ.3,14.15

მათთან დაკავშირებული სასწაულები:
- მოსეს კვერთხი იქცა გველად გამ.7,9.15
- ისრაელიანები იკურნებოდნენ სპილენძის გველის შეხედვისას რიცხ.21,6-9
- ქრისტეს მორწმუნეებს მიეცათ ძალაუფლება მათზე მარ.16,18

სიმბოლირებენ:
- მზაკვრობას დაბ.49,17
- ყოველგვარ უკეთურებას რჯ.32,33 ეს.59,3-6 რომ.3,13
- ბოროტთა გესლს იობ.20,14.16
- უკეთურებს ფს.57,4.5 ეს.30,6
- შხამს ბაგეზე ფს.139,3
- ღვინისგან თრობას იგავ.23,31.32
- კლდეზე გველის კვალი შეუმჩნეველია იგავ.30,19
- მოულოდნელ ბოროტებას ეკლ.10,8
- მტრებს ეს.14,29
- სასჯელს ეს.14,29 იერ.8,17 ამოს.9,3
- სიცრუეს ეს.59,5
- სიბრძნეს მათ.10,16
- სპილენძის გველი - ქრისტეს ინ.3,14-16
- სატანას გმცხ.20,2

მართლებს არ ეშინიათ ფს.90,13 ეს.11,8 საქ.28,5.6