არქიტექტურული გეგმის მიღება

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 6 : 14 ; გამოსვლა 25 : 8 ; გამოსვლა 35 : 30 ; 1ნეშტთა 28 : 11 ; ეზეკიელი 40 : 1 ;
4.4.4 არქიტექტურული გეგმის მიღება

- კიდობნის აგების გეგმა მიიღო ნოემ დაბ.6,14.15

- იქნა ნაჩვენები სავანის გეგმა მოსესთვის გამ.25,8.9.40

- მიეცა ჩანაფიქრის აღსრულება ბეცალიელს, ღვთის სულით აღვსილს გამ.35,30-35

- სოლომონმა მიიღო ტაძრის გეგმა 1ნეშ.28,11-21

- ეზეკიელმა იხილა ხილვაში ეზეკ.40-42 თავები