საგალობელნი ვედრებანი, ლოცვები გალობით (საგალობლად)


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 7 : 1 ; ფსალმუნები 29 : 12 ; ფსალმუნები 42 : 4 ; ფსალმუნები 85 : 1 ; ფსალმუნები 88 : 1 ; ფსალმუნები 89 : 1 ; აბაკუმი 1 : 1 ;
3.20.7. საგალობელნი ვედრებანი, ლოცვები გალობით (საგალობლად)

ფს.7,[1]; 29,12; 42,4; 85,1; 88,1; 89,1 აბაკ.3,[1]

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 7
1. გალობა დავითისა, ქუშ ბენიამინელის გამო რომ უმღერა უფალს:

ფსალმუნი 29
12. ამისათვის გიგალობებს სული ჩემი და არ დადუმდება, უფალო, ღმერთო ჩემო! შენ გადიდებ უკუნისამდე.

ფსალმუნი 42
4. და მივალ ღმერთის სამსხვერპლოსთან, ჩემი დაუშრეტელი სიხარულის ღმერთთან და გადიდებ შენ ქნარით, ღმერთო, ჩემო ღმერთო!

ფსალმუნი 85
1. ლოცვა დავითის. მომაპყარ, უფალო, ყური, მიპასუხე, რადგან ღარიბ-ღატაკი ვარ მე.

ფსალმუნი 88
1. უფლის წყალობებს მარადჟამს ვუგალობებ. თაობიდან თაობას ვაცნობებ შენს ჭეშმარიტებას ჩემი პირით.

ფსალმუნი 89
1. ლოცვა მოსესი, ღვთისკაცისა. უფალო! თავშესაფარი იყავ ჩვენთვის თაობიდან თაობამდე.

აბაკუმი 3
1. აბაკუმ წინასწარმეტყველის ლოცვა საგალობლად.