ლოცვა და ჩვენი ნება


საკვანძო მუხლები:

იონა 1 : 6 ; ლუკა 21 : 36 ; ლუკა 22 : 46 ;
3.4.3. ლოცვა და ჩვენი ნება

- განსაცდელში ვიფხიზლოთ და ვუხმოთ ღმერთს იონ.1,6 ლუკ.21,36

- ვილოცოთ, რათა არ შევიდეთ საცდუნებელში ლუკ.22,40.[46]

ბიბლიის მუხლები

იონა 1
6. მივიდა მასთან ხომალდის უფროსი და უთხრა: რას დაგიძინია? ადექი, შენც შეჰღაღადე შენს ღმერთს, ვინძლო შეგვიწყალოს ღმერთმა და არ დავიღუპოთ.

ლუკა 21
36. მაშ, იფხიზლეთ და ილოცეთ მარადჟამ, რათა შეგეძლოთ თავი დააღწიოთ ყველაფერს, რაც მოიწევა, და კაცის ძის წინაშე წარსდგეთ.

ლუკა 22
40. ადგილზე მისვლისთანავე უთხრა მათ: ილოცეთ, რათა არ შეხვიდეთ საცდუნებელში.
46. უთხრა მათ: რად გძინავთ? ადექით და ილოცეთ, რათა არ შეხვიდეთ საცდუნებელში.