ადამ სადა ხარ?

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 3 : 9 ; დაბადება 4 : 9 ; დაბადება 11 : 5 ; დაბადება 16 : 8 ; დაბადება 18 : 21 ; იესო ნავეს ძე 7 : 17 ;
3.52.12 ადამ სადა ხარ?

- ღმერთი უხმობს მისგან დაშორებულ ადამიანს, ცდილობს მოაბრუნოს თავისთან დაბ.3,[9]; 4,9; 11,5; 16,8; 18,21 იესნ.7,17-19

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 3
9. დაუძახა უფალმა ღმერთმა ადამს და უთხრა: ადამ, სადა ხარ?

დაბადება 4
9. უთხრა უფალმა კაენს: სად არის შენი ძმა აბელი? მიუგო: არ ვიცი. ჩემი ძმის დარაჯი ხომ არა ვარ.

დაბადება 11
5. ჩამოვიდა უფალი, რომ ენახა ქალაქი და გოდოლი, რომელსაც ადამიანები აშენებდნენ.

დაბადება 16
8. უთხრა: აგარ, სარაის მხევალო, საიდან მოსულხარ და სად მიხვალ? თქვა: სარაის, ჩემს ქალბატონს გავურბივარ. 

დაბადება 18
21 ჩავალ და ვნახავ, საქმით დაიმსახურეს თუ არა სამდურავი, ჩემამდე რომ მოაწია.

იესო ნავეს ძე 7
17. მოაყვანინა იუდას შტო და დაჭერილი იქნა ზარახის საგვარეულო; მოაყვანინა ზარახის საგვარეულოდან თითო-თითო კაცი და დაჭერილი იქნა ზაბდი.
18. მოაყვანინა თითო-თითო კაცი მისი სახლიდან და დაჭერილი იქნა ყაქანი, ძე ქარმისა, ძისა ზაბდისა, ძის ზარახისა, იუდას შტოდან.
19. უთხრა იესომ ყაქანს: შვილო, პატივი მიაგე დღეს უფალს, ისრაელის ღმერთს და აღსარება უთხარი, გამიცხადე, რა გააკეთე, ნუ დამიმალავ.

__თემაზე წერდნენ__
***
ეს მარადიული კითხვა ღვთისაგან, ადამ სადა ხარ?!, კაენ სად არის ძმა შენი აბელი?
ხილულისა და უხილავის შემოქმედმა ხეებში დამალული ადამის და ველად გასული კაენის ხედვა რა არის აბსოლუტისთვის?! , ეს ხომ .. კი ადამ სადა ხარ?, რა იყავი, რას ფლობდი და რა ხარ ახლა?, თორემ ხეს ამოეფარები თუ ველად გახვალ აბსოლუტისთვის ადვილად დასანახი ხარ!, მთავარია კაენ შენ იცოდე სად არის ძმა შენი, და რაც არ უნდა ბრაზი გქონდეს, ნუ დაეცემი და ნუ დაღვრი სისხლს, ეს იმ მარადიულს არას დააკლებს თუ არა შენს სულს! როცა სუფთა იყავ, განა მოგკითხა ვინმემ ან შენ სად ხარ, ან კი სად არის ძმა შენი,? შენ შენი ყოფით შენი სულით შენი მე-თი სადა ხარ, თუ არა ხეებსა თუ მდელოზე თუ “მე” სუფთაა არა გამძიმებს რა,, მაგრამ დამძიმებულ-“,მე”-ს არავინ თუ არა ისევ “მე” ეკითხება ადამ სადა ხარ? კაენ სად არის ძმა შენი?
” მე”- ეს მე-ა ჭიდილი . ამ მეს უნდა აჯობო, რომ არ მოგიწიოს დამალვა შენი “მე”-სგან,! მე სადა ვარ?, მე, მე არ ვიცი სადა ვარ, შესაძლოა ბანალურია,მარა დანტე ალიგიერივით სადღაც უსიერ ტყეში ვარ გზა აბნეული და შეშინებული, თუმცა კი ვფიქრობ-“მე” ჭეშმარიტად მე ვარ, ესაა ცხოვრება, სადა ვარ მე, ეს გავარკვიო! ,სადმე დარცხვენილი ჩემის სიშიშვლითა , თუ ველად გაჭრილი ძმის სისხლით დამძიმებული, ესააა ცხოვრება, ერთი კვირაა არა დამილევია რა. მაგრამ ამ -“მე”-ს ძიებამ შესაძლოა ჭკუიდან გადამიყვანოს, არა და ვერცა კი ვპოულობ ამ “მე”-ს?? მდას,,
ადამ სადა ხარ? კაენ სად არის ძმა შენი? შენ , შენ თემო, შენ სადა ხარ?!
__თემურ ჯავახი__