ნელსაცხებელთა (თავზე) მიუკარებლობა მარხვაში

საკვანძო მუხლები:

დანიელი 10 : 3 ;
3.37.5. ნელსაცხებელთა (თავზე) მიუკარებლობა მარხვაში 

დან. 10,[3]

- ხოლო რათა სხვებს არ ვაჩვენოთ თავი მმარხველად, მოვწესრიგდეთ და ვიცხოთ ზეთი მათ. 6,[17].18

ბიბლიის მუხლები

დანიელი 10
3. გემრიელი პური არ მიჭამია, ხორცი და ღვინო პირში არ ჩამიშვია და ნელსაცხებელი არ მიმიკარებია, ვიდრე სამი კვირა არ გასრულდა.

მათე 6
17. ხოლო შენ, როდესაც მარხულობ, თავს იცხე და დაიბანე პირი შენი.
18. რათა ხალხს კი არ ეჩვენო მმარხველად, არამედ დაფარულში მყოფ მამას შენსას; და მამა შენი, რომელიც ხედავს დაფარულს, მოგაგებს შენ ცხადად.