გემრიელი პური არ მიჭამია

საკვანძო მუხლები:

2მეფეთა 19 : 25 ; იობი 33 : 20 ; ესაია 24 : 4 ; დანიელი 6 : 19 ; დანიელი 10 : 3 ; 2მეფეთა 13 : 28 ; ესთერი 1 : 10 ; ფსალმუნები 103 : 15 ; ეკლესიასტე 10 : 19 ;
3.36.9. გემრიელი პური არ მიჭამია

გემრიელი პურის არ მიღება ხდება ძირითადად წუხილის გამო:

- წუხილი მეფის მშვიდობით მობრუნებამდე 2მფ.19,25

- წუხილი ავადობის გამო იობ.33,20

- წუხილი გაპარტახების გამო ეს.24,4.7-9

- წუხილი მარხულობისას, ვიდრე პასუხს მივიღებდეთ დან.6,19; 10,2.[3]

- ღვინის მიუღებლობა მარხვისას იმიტომ, რომ ღვინო შვების მომგვრელია და კაცის გულს ამხიარულებს მის უნებლიედ 2მფ.13,28 ესთ.1,10 ფს.103,15 ეკლ.10,19 დან.10,[3]

- ხორცის მიუღებლობა მარხვისას იმიტომ, რომ ჯერ არ მოსულა ქორწილი (ხორც-წილი), რომელშიც ვართ წვეულნი და გვმართებს ვიყოთ მწუხარენი დან.10,[3] მათ.9,15

- მარხულობისას ნუ ვიქნებით თვალთმაქცურად მწუხარენი მათ.6,16-18