არ იცრუო


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 39 : 11 ; გამოსვლა 20 : 16 ; გამოსვლა 23 : 1 ; ლევიანნი 6 : 3 ; ლევიანნი 19 : 11 ; ფსალმუნები 9 : 28 ; ფსალმუნები 11 : 3 ; ფსალმუნები 119 : 2 ; იგავნი 12 : 22 ; იერემია 17 : 9 ; მათე 12 : 36 ;
3.41.14. არ იცრუო

- არ გამოხვიდე ცრუ მოწმედ გამ.20,16; 23,1 ლევ.19,16
- ცრუ ხმები არ დაყარო გამ.23,1
- ნუ გაამრუდებ სამართალს გამ.23,2 ლევ.19,15.35
- შეღავათს ნუ გაუწევ გაჭირვებულს მის სადავო საქმეში გამ.23,3
- არ ითვალთმაქცო ლევ.19,11
- ერთმანეთი არ მოატყუოთ ლევ.19,11 
- სწორი სასწორი გქონდეთ ლევ.19,36

- რადგან სიცრუე სიბილწეა უფლის წინაშე იგ.12,22

- ნუ დავემსგავსებით ქვეყნიურთ ცილისწამებაში, ცრუ ფიცილში, ენის სიმრუდით, ქლესობით, ორპირობით დაბ.39,11-20 ლევ.6,3.5 ფს.9,28; 11,3
- უნდო რადგანაა ყველას გული და უკურნებელი იერ.17,9
- ვთხოვოთ უფალს იხსნას ჩვენი სული ცრუ ბაგეთაგან ფს.119,2

- ყოველი ფუჭი სიტყვისთვის პასუხს ვაგებთ განკითხვის დღეს მათ.12,36
- ამიტომ განვიშოროთ სიცრუე ეფ.4,25

__თემაზე წერდნენ__ 
***
ცრუ მოწმენი იმასაც სძულს, ვინც ქირაობს.
__ თალმუდი __

***
ფლიდი და უწმიდური გული თვით უპატიოსნეს საქციელსაც უწმიდურებას შესწამებს.
__ მერიმე __

***
ვისაც ჩვენ ცილს ვწამებთ ან ცუდად ვახსენებთ, ხშირად ერთიორად ჩვენზედ უკეთესნი არიან.
__ ბერინგტონი __

***
ადამიანის მოტყუება იმით არის სახიფათო, რომ ბოლოსდაბოლოს იწყებ საკუთარი თავის მოტყუებას.
__ ელეონორა დუზე __

***
ღირსებებს ნიღბის ტარება არ ეხერხებათ.
__ მირზა ბადიაური __