ფსალმუნები თავი 66

1 . გუნდის ლოტბარს, სიმებიან საკრავზე,ფსალმუნი - გალობა. ღმერთი შეგვიწყალებს და გვაკურთხებს ჩვენ, გამოგვიშუქებს თავის სახეს. სელა.

2 . რათა შეიტყონ ქვეყნიერებაზე, რომ შენი გზა ყველა ხალხისათვის შველაა.

3 . გიწამებენ ხალხები, ღმერთო, გიწამებენ ხალხები ერთიანად.

4 . გაიხარებენ და ილხენენ ერები, რადგან გაასამართლებ ხალხებს სისწორით და ერებს ქვეყანაზე წაუძღვები. სელა.

5 . გიწამებენ ხალხები, ღმერთო, გიწამებენ ხალხები მათიანად.

6 . მიწამ მოგვცა ნაყოფი თვისი; გვაკურთხოს ღმერთმა, ჩვენმა ღმერთმა.

7 . გვაკურთხოს ღმერთმა და ეშინოდეთ მისი დედამიწის კიდით-კიდემდე.