ფსალმუნები თავი 149

1 . ადიდეთ უფალი. უგალობეთ უფალს გალობა ახალი, მისი დიდება წმიდათა კრებულში.

2 . ახარებდეს ისრაელი თავისი შემოქმედით, ძენი სიონისა ზეიმობდნენ თავიანთი მეფით.

3 . განადიდონ მისი სახელი ცეკვით, დაფით და ქნარით უგალობონ მას.

4 . რადგან ისურვებს უფალი თავის ხალხს, დაამშვენებს მორჩილებს შეწევნით.

5 . იმხიარულონ წმიდანებმა ღირსებით, იღაღადონ თავიანთ სარეცლებზე.

6 . ღმერთის განდიდება მათ ხორხში და მახვილი ორლესული მათ ხელში.

7 . რათა შური იძიონ წარმართებზე, დასაჯონ ერები.

8 . შეკრან მეფენი ბორკილებით და დიდებულნი მათნი - რკინის ხუნდებით.

9 . განუმზადონ მათ სამართალი დაწერილი, დიდებაა ის ყველა მისი წმიდანისათვის. ადიდეთ უფალი!