ფსალმუნები თავი 146

1 . ადიდეთ უფალი! რადგან კარგია განდიდება ჩვენი უფლისა, რადგან

2 . ააშენებს იერუსალიმს უფალი, განდევნილებს ისრაელისას შემოკრებს.

3 . განკურნავს გულგატეხილებს და ჭრილობებს შეუხვევს მათ.

4 . დაიანგარიშებს ვარსკვლავთა რიცხვს, ყველას თავის სახელს უწოდებს.

5 . დიდია უფალი და დიდძალოვანი, მისი გონიერება განუზომელია

6 . გაამხნევებს მორჩილებს უფალი, ბოროტეულებს დაამდაბლებს მიწამდე.

7 . გაეხმიანეთ უფალს სამადლობელით, უგალობეთ ჩვენს ღმერთს ქნარით.

8 . რომელიც ფარავს ცას ღრუბლებით, ამზადებს დედამიწისათვის წვიმას, აღმოაცენებს მთებში ბალახს.

9 . აძლევს პირუტყვს თავის საზრდოს, ყორნის ბარგყებს, რომელნიც მოუხმობენ მას.

10 . არც ცხენის ძლიერებას ისურვებს, არც კაცის მუხლმაგრობას ინებებს.

11 . ისურვებს უფალი თავის მოშიშებს, მისი წყალობის მოიმედეებს.