ფსალმუნები თავი 113

1 . როდესაც გამოვიდა ისრაელი ეგვიპტიდან, სახლი იაკობისა უცხოენოვან ხალხისაგან,

2 . გახდა იუდა მისი სიწმიდე, ისრაელი - მისი სამფლობელო.

3 . ზღვამ დაინახა და გაიქცა, იორდანე უკან გაბრუნდა.

4 . მთები აცეკვდნენ ერკემლებივით, ბორცვნი - კრავებივით.

5 . რა დაგემართა, ზღვაო, რომ გაიქეცი, და იორდანევ, უკან რომ გაბრუნდი?

6 . მთებო, რას ცეკვავთ ერკემლებივით და ბორცვებო, კრავებივით?

7 . უფლის წინაშე ძრწოდე, დედამიწავ, იაკობის ღმერთის წინაშე,

8 . რომელმაც გადააქცია კლდე წყალსატევად, კაჟი - წყაროს წყლად.

9 . ჩვენ არა, უფალო, ჩვენ არა, არამედ შენს სახელს მიაგე დიდება შენი წყალობით, შენი ჭეშმარიტეაით.

10 . რატომ თქვან წარმართებმა: სად არის ღმერთი მათი?

11 . ხოლო ჩვენი ღმერთი ზეცაშია; ყოველივე, რაც სურდა, მოიმოქმედა.

12 . მათი კერპები ვერცხლი და ოქროა, ადამიანთა ხელით შექმნილი.

13 . პირი აქვთ და ვერ ლაპარაკობენ, თვალები აქვთ და ვერ ხედავენ.

14 . ყურები აქვთ და არ ესმით, ცხვირი აქვთ და ვერ იყნოსავენ.

15 . ხელები აქვთ და ვერაფერს ეხებიან, ფეხები აქვთ და ვერ დადიან, ხმას ვერ გამოსცემენ თავიანთი ხორხიდან.

16 . მათ დაემსგავსებიან მათი გამკეთებლები, ყველა, ვინც მათზეა მინდობილი.

17 . ისრაელო, მიენდე უფალს - შემწე და ფარია ის.

18 . აარონის სახლო, მიენდე უფალს - შემწე და ფარია ის.

19 . მოშიშნო უფლისა, მიენდეთ უფალს - შემწე და ფარია ის.

20 . უფალს ვახსოვართ - გვაკურთხებს; აკურთხებს ისრაელის სახლს, აკურთხებს აარონის სახლს.

21 . აკურთხებს უფლის მოშიშებს - პატარებს დიდებთან ერთად.

22 . დაე, შეგმატოთ უფალმა თქვენ, თქვენ და თქვენს შვილებს.

23 . კურთხეული ხართ უფლის მიერ, ცისა და ქვეყნის შემოქმედის მიერ,

24 . ცა-ცად უფლისათვის, ხოლო ქვეყანა მისცა ადამის ძეთ.

25 . არათუ მკვდრები აქებენ უფალს და ან ყოველი ქვესკნელს შთასული,

26 . არამედ ჩვენ ვადიდებთ უფალს ამიერიდან უკუნისამდე. ადიდეთ უფალი!