ფსალმუნები თავი 11

1 . დავითის საგალობელი რვასიმიან საკრავზე, გუნდის ლოტბარს.

2 . მიხსენი, უფალო, რადგან აღარ არსებობს ღვთისმოსავი, რადგან გამქრალან ჭეშმარიტნი კაცთა მოდგმიდან.

3 . ტყუილს ეტყვიან ერთიმეორეს, ქლესა ტუჩებით ორპირულად ლაპარაკობენ;

4 . მოსპობს უფალი ქლესა ბაგეებს, გოროზად მოლაპარაკე ენებს.

5 . რომელნიც ამბობენ: ჩვენი ენებით ვიმძლავრებთ, ბაგენი ჩვენი ჩვენთანაა; ვინ გვიბატონებს?

6 . ღარიბთა დარბევისა და ჩაგრულთა კვნესის გამო აღვდგები, ამბობს უფალი, აღმოვუჩენ შველას, ვისაც მახე დაუგეს.

7 . უფლის სიტყვები წმიდა სიტყვებია, მიწის ქურაში გაწმედილი ვერცხლი, შვიდჯერ გადახალისებული.

8 . უფალო, შენ შეინახავ მათ, დაიცავ ამ თაობიდან უკუნისამდე.