რიცხვნი თავი 33

1 . ასეთია ისრაელის ძეთა მოგზაურობა, რომლებიც ეგვიპტის ქვეყნიდან თავისი ლაშქრებით მოსესა და აჰარონის წინამძღოლობით გამოვიდნენ.

2 . ჩაიწერა მოსემ მათი გამოსვლისა და დაბანაკების ადგილები, უფლის ბრძანებისამებრ; ასეთია მათი სვლა დაბანაკების ადგილების მიხედვით:

3 . დაიძრნენ რაყმესესიდან პირველ თვეში, პირველი თვის მეთხუთმეტე დღეს; პასექის მეორე დღეს, შემართული ხელით გამოვიდნენ ისრაელიანები, მთელი ეგვიპტის წინაშე.

4 . ეგვიპტელნი კი უფლის მიერ მათში განგმირულ ყოველ პირმშოს მარხავდნენ. და აღასრულა უფალმა სამართალი მათ ღმერთებზე.

5 . დაიძრნენ ისრაელიანები რაყმესესიდან და სუქოთში დაბანაკდნენ.

6 . დაიძრნენ სუქოთიდან და დაბანაკდნენ ეთამში, რომელიც უდაბნოს ემიჯნება.

7 . დაიძრნენ ეთამიდან და ფი-ჰახიროთში, ბაყალ-ცეფონის პირდაპირ, მიგდოლის წინ დაბანაკდნენ.

8 . დაიძრნენ ფიჰახიროთიდან და უდაბნოსავით გადაიარეს შუა ზღვა; სამი დღე იარეს ეთამის უდაბნოში და დაბანაკდნენ მარაში.

9 . დაიძრნენ მარადან და მივიდნენ ელიმში, სადაც თორმეტი წყარო და ფინიკის სამოცდაათი ხეა და იქ დაბანაკდნენ.

10 . დაიძრნენ ელიმიდან და დაბანაკდნენ წითელ ზღვასთან.

11 . დაიძრნენ წითელი ზღვიდან და დაბანაკდნენ სინის უდაბნოში.

12 . დაიძრნენ სინის უდაბნოდან და დაბანაკდნენ დოფკაში.

13 . დაიძრნენ დოფკადან და დაბანაკდნენ ალუშში.

14 . დაიძრნენ ალუშიდან და დაბანაკდნენ რეფიდიმში, სადაც სასმელი წყალი არ იყო ხალხისთვის.

15 . დაიძრნენ რეფიდიმიდან და დაბანაკდნენ სინაის უდაბნოში.

16 . დაიძრნენ სინაის უდაბნოდან და დაბანაკდნენ კიბროთ-ჰათაავაში.

17 . დაიძრნენ კიბროთ-ჰათაავადან და დაბანაკდნენ ხაცეროთში.

18 . დაიძრნენ ხაცეროთიდან და დაბანაკდნენ რითმაში.

19 . დაიძრნენ რითმადან და დაბანაკდნენ რიმონ-ფერეცში.

20 . დაიძრნენ რიმონ-ფერეციდან და დაბანაკდნენ ლიბნაში.

21 . დაიძრნენ ლიბნადან და დაბანაკდნენ რისაში.

22 . დაიძრნენ რისადან და დაბანაკდნენ კეჰელათაში.

23 . დაიძრნენ კეჰელათადან და დაბანაკდნენ შეფერში.

24 . დაიძრნენ შეფერიდან და დაბანაკდნენ ხარადაში.

25 . დაიძრნენ ხარადადან და დაბანაკდნენ მაკჰელოთში.

26 . დაიძრნენ მაკჰელოთიდან და დაბანაკდნენ თახათში.

27 . დაიძრნენ თახათიდან და დაბანაკდნენ თარახში.

28 . დაიძრნენ თარახიდან და დაბანაკდნენ მითკაში.

29 . დაიძრნენ მითკადან და დაბანაკდნენ ხაშმონაში.

30 . დაიძრნენ ხაშმონადან და დაბანაკდნენ მოსეროთში.

31 . დაიძრნენ მოსეროთიდან და დაბანაკდნენ ბენე-იაყაკანში.

32 . დაიძრნენ ბენე-იაყაკანიდან და დაბანაკდნენ ჰორ-ჰაგიდგადში.

33 . დაიძრნენ ჰორ-ჰაგიდგადიდან და დაბანაკდნენ იოტბათაში.

34 . დაიძრნენ იოტბათადან და დაბანაკდნენ ყაბრონაში.

35 . დაიძრნენ ყაბრონადან და დაბანაკდნენ ყეციონ-გებერში.

36 . დაიძრნენ ყეციონ-გებერიდან და დაბანაკდნენ კადეშის უდაბნოში.

37 . დაიძრნენ კადეშიდან და დაბანაკდნენ ჰორის მთაზე, ედომის ქვეყნის საზღვარზე.

38 . ავიდა აჰარონ მღვდელი ჰორის მთაზე უფლის ბრძანებით და მოკვდა იქ ეგვიპტიდან ისრაელიანთა გამოსვლის მეორმოცე წელს, მეხუთე თვეს, თვის პირველ დღეს.

39 . ასოცდასამი წლის იყო აჰარონი, როცა გარდაიცვალა ჰორის მთაზე.

40 . და ისმინა ყარადის მეფემ, ქანაანელმა, რომელიც ნეგებში ცხოვრობდა, ქანაანის ქვეყანაში, ისრაელის ძეთა მოსვლის შესახებ.

41 . დაიძრნენ ჰორის მთიდან და დაბანაკდნენ ცალმონაში.

42 . დაიძრნენ ცალმონადან და დაბანაკდნენ ფუნონში.

43 . დაიძრნენ ფუნონიდან და დაბანაკდნენ ობოთში.

44 . დაიძრნენ ობოთიდან და დაბანაკდნენ ყიე-ყაბარიმში, მოაბის საზღვარზე.

45 . დაიძრნენ ყიიმიდან და დაბანაკდნენ დიბონ-გადში.

46 . დაიძრნენ დიბონ-გადიდან და დაბანაკდნენ ალმონ-დიბლათაიმში.

47 . დაიძრნენ ალმონ-დიბლათაიმიდან და დაბანაკდნენ ყაბარიმის მთებში ნებოს წინ.

48 . დაიძრნენ ყაბარიმის მთებიდან და იორდანესთან, მოაბის ველზე დაბანაკდნენ, იერიხოს პირდაპირ.

49 . და დაბანაკდნენ იორდანესთან, ბეთ-იეშიმოთიდან აბელშიტიმამდე მოაბის ველზე.

50 . უთხრა უფალმა მოსეს მოაბის ველზე იორდანესთან, იერიხოს პირდაპირ:

51 . "განუცხადე ისრაელის ძეთ და უთხარი: როდესაც გადახვალთ იორდანეზე ქანაანის ქვეყნისკენ,

52 . განდევნეთ იმ ქვეყნის ყველა მკვიდრი და მოსპეთ მათი კერპების ყველა გამოსახულება და მოსპეთ ყველა ჩამოსხმული კერპი და ააოხრეთ ყოველი მათი მაღლობი.

53 . დაეუფლეთ ქვეყანას და იცხოვრეთ მასში, ვინაიდან თქვენ მოგეცით ის ქვეყანა სამკვიდრებლად.

54 . დაიმკვიდრეთ ქვეყანა წილის ყრით, საგვარეულოთა მიხედვით. მრავალრიცხოვანთ მეტი სამკვიდრებელი მიეცით და მცირერიცხოვანთ ნაკლები; ვისაც სად შეახვედრებს წილის ყრა, იქ იყოს მისი სამკვიდრო; თქვენი მამების ტომთა მიხედვით დაიმკვიდრეთ.

55 . მაგრამ თუ არ განდევნით იმ ქვეყნის მცხოვრებლებს თქვენგან, მაშინ ვისაც დატოვებთ, ეკლად გექცევიან თვალებში და ნემსებად გვერდებში და შეგავიწროვებენ იმ ქვეყანაში, რომელშიც იცხოვრებთ.

56 . და რისი გაკეთებაც მათთვის განვიზრახე, თქვენ გაგიკეთებთ”.