1ნეშტთა თავი 1

1 . ადამი, შეთი, ენოში,

2 . კენანი, მაჰალალელი, იარედი,

3 . ხანოქი, მეთუშელახი, ლამექი,

4 . ნოე, სემი, ქამი და იაფეთი.

5 . იაფეთის ძენი: გომერი, მაგოგი, მადაი, იავანი, თუბალი, მეშექი და თირასი.

6 . გომერის ძენი: აშქენაზი, რიფათი და თოგარმა.

7 . იავანის ძენი: ელიშა, თარშიშა, ქითიმი და როდანიმი.

8 . ქამის ძენი: ქუში, მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი.

9 . ქუშის ძენი: სება, ხავილა, საბთა, რაყმა და საბთეხა. რაყმას ძენი: შება და დედანი.

10 . ქუშმა შვა ნიმროდი, ის გახდა პირველი მეომარი ქვეყანაზე.

11 . მიცრაიმმა შვა ლუდიმი, ყანამი, ლეჰაბი და ნაფთუხი,

12 . ფათრუსი და ქასლუხი, რომელთაგანაც ფილისტიმელნი და ქაფთორელნი გამოვიდნენ.

13 . ქანაანმა შვა ციდონი, თავისი პირმშო, და ხეთი,

14 . იებუსელნი, ამორელნი, გირგაშელნი,

15 . ხიველნი, ყარკელნი და სინელნი,

16 . არვადელნი, ცემარელნი და ხამათელნი.

17 . სემის ძენი: ყელამი, აშური, არფაქშადი, ლუდი, არამი, ყუცი, ხული, გეთერი და მეშექი.

18 . არფაქშადმა შვა შელახი, შელახმა შვა ყებერი.

19 . ორი ძე შეეძინა ყებერს: ერთის სახელი იყო ფელეგი, რადგან მის დღეებში გაიყო ქვეყანა, მისი ძმის სახელი იყო იოკტანი.

20 . იოკტანმა შვა ალმოდადი, შალეფი, ხაცარმავეთი, იარახი,

21 . ჰადორამი, უზალი, დიკლა,

22 . ღებალი, აბიმაელი, შება,

23 . ოფირი, ხავილა, იობაბი - ყველა ესენი იოკტანის ძენი არიან.

24 . სემი, არფაქშადი, შელახი,

25 . ყებერი, ფელეგი, რეღუ,

26 . სერუგი, ნახორი, თერახი,

27 . აბრამი - იგივე აბრაჰამი.

28 . აბრაჰამის ძენი: ისაკი და ისმაელი.

29 . მათი მოდგმა: ისმაელის პირმშო ნებაიოთი, კედარი, ადბეელი და მიბსამი,

30 . მიშმაყი, დუმა, მასა, ხადადი, თემა,

31 . იეტური, ნაფიში და კედამა; ესენი არიან ისმაელის ძენი.

32 . შვა ძენი კეტურამ, აბრაჰამის ხარჭამ: ზიმრანი, იაკშანი, მედანი, მიდიანი, იშბაკი და შუახი. იაკშანის ძენი: შება და დედანი.

33 . მიდიანის ძენი: ღეფა, ყეფერი, ხანოხი, აბიდაყი და ელყადა; ყველა ესენი კეტურას ძენი იყვნენ.

34 . აბრაჰამმა შვა ისაკი. ისაკის ძენი: ესავი და ისრაელი.

35 . ესავის ძენი: ელიფაზი, რეღუელი, იეყუში, იაყლამი და კორახი.

36 . ელიფაზის ძენი: თემანი, ომარი, ცეფი, გაყთამი, კენაზი, თიმნაყი და ყამალეკი.

37 . რეღუელის ძენი: ნახათი, ზერახი, შამა და მიზა.

38 . სეყირის ძენი: ლოტანი, შობალი, ციბყონი, ყანა, დიშონი, ეცერი და დიშანი.

39 . ლოტანის ძენი: ხორი, ჰომამი; თიმნაყი კი ლოტანის და იყო.

40 . შობალის ძენი: ყალიანი, მანახათი, ღებალი, შეფი და ონამი. ციბყონის ძენი: აია და ყანა.

41 . ყანას ძე: დიშონი. დიშონის ძენი: ხამრანი, ეშბანი, ითრანი და ქერანი.

42 . ეცერის ძენი: ბილჰანი, ზაყავანი, იაყაკანი. დიშონის ძენი: ყუცი და არანი.

43 . ესენი არიან ის მეფენი, ედომის მიწაზე რომ მეფობდნენ, ვიდრე ისრაელის ძეებზე მეფე გამეფდებოდა: ბელაყი ბეყორის ძე. მისი ქალაქის სახელი იყო დინჰაბა.

44 . მოკვდა ბელაყი და მის ნაცვლად გამეფდა იობაბ ზერახის ძე ბოცრადან.

45 . მოკვდა იობაბი და მის ნაცვლად ხუშამი გამეფდა, თემანის ქვეყნიდან.

46 . მოკვდა ხუშამი და მის ნაცვლად ბედადის ძე ჰადადი გამეფდა, მან გაანადგურა მიდიანელნი მოაბის ველზე. მისი ქალაქის სახელი იყო ყავითი.

47 . მოკვდა ჰადადი და მის ნაცვლად სამლა მასრეკელი გამეფდა.

48 . მოკვდა სამლა და მის ნაცვლად შაული გამეფდა, მდინარისპირა რეხობოთიდან.

49 . მოკვდა შაული და მის ნაცვლად ბაყალ-ხანანი გამეფდა, ყაქბორის ძე.

50 . მოკვდა ბაყალ-ხანანი და მის ნაცვლად ჰადადი გამეფდა. მისი ქალაქის სახელი იყო ფაყი, მისი ცოლის სახელი - მეჰეტაბელი, მატრედის ასული, ასული მეზაჰაბისა.

51 . მოკვდა ჰადადი და გახდნენ ედომის მთავრები: მთავარი თიმნაყი, მთავარი ყალია, მთავარი იეთეთი,

52 . მთავარი აჰოლიბამა, მთავარი ელა, მთავარი ფინონი,

53 . მთავარი კენაზი, მთავარი თემანი, მთავარი მიბცარი,

54 . მთავარი მაგდიელი, მთავარი ყირამი. ესენი იყვნენ ედომის მთავრები.