ლევიანნი თავი 17

1 . უთხრა უფალმა მოსეს:

2 . "ელაპარაკე აჰარონს, მის ძეებს, ყველა ისრაელიანს და უთხარი მათ, ესაა სიტყვა, რომელიც ბრძანა უფალმა:

3 . თუ დაკლავს ვინმე ისრაელის სახლიდან ხარს, კრავს ან თხას ბანაკში ან ბანაკის გარეთ

4 . და არ მიიყვანს მას საკრებულო კარვის შესასვლელთან, რათა უფალს შესწიროს იგი, უფლის სავანის წინ, მაშინ სისხლისღვრად შეერაცხოს ეს იმ ადამიანს: სისხლი დაღვარა მან და მოიკვეთება იგი თავისი ხალხიდან.

5 . რათა მიიტანონ ისრაელის შვილებმა შესაწირი, რომელთაც კლავენ ისინი ველზე და მიართვან ისინი მღვდელს საკრებულო კარვის შესასვლელთან უფლისთვის და შესწირონ სამშვიდობო შესაწირად უფალს.

6 . მოაპკურებს მღვდელი სისხლს უფლის სამსხვერპლოზე საკრებულო კარვის შესასვლელთან და დააკმევს ქონს კეთილსურნელებად უფლისთვის,

7 . რათა კვლავ არ შესწირონ შესაწირი კერპებს, რომელთა კვალზეც მრუშობენ. საუკუნო წესად იყოს ეს მათთვის მათ თაობებში.

8 . უთხარი მათ: თუ აღავლენს ვინმე ისრაელის სახლიდან, ან უცხოელ მწირთაგან, რომელიც ხიზნობს მათ შორის, სრულადდასაწველს ან მსხვერპლს,

9 . და არ მიიტანს მას საკრებულო კარვის შესასვლელთან, რათა უფალს შესწიროს იგი, მაშინ მოიკვეთება ის კაცი თავისი ხალხიდან.

10 . თუ სისხლს შეჭამს ვინმე ისრაელის სახლიდან და უცხოელ მწირთაგან, რომელიც მათ შორის ხიზნობს, მაშინ მივაქცევ ჩემს სახეს იმ სულზე, რომელიც სისხლს ჭამს და მოვკვეთ მას თავისი ხალხიდან.

11 . რადგან სისხლშია ხორციელის სიცოცხლე; და სამსხვერპლოსთვის მოგეცით ის, თქვენი სიცოცხლის გამოსასყიდად, რადგან სისხლია, სიცოცხლეს რომ გამოისყიდის.

12 . ამიტომ ვუთხარი მე ისრაელიანებს: არც ერთი თქვენგანი და არც თქვენ შორის მაცხოვრებელი ხიზანი არ უნდა ჭამდეს სისხლს.

13 . თუ მოინადიროს ვინმემ ისრაელის შვილთაგან ან თქვენ შორის მაცხოვრებელ ხიზანთაგან, ისეთი ცხოველი ან ფრინველი, რომელიც იჭმევა, უნდა გამოუწუროს სისხლი და მტვრით დაფაროს იგი,

14 . რადგან სიცოცხლეა იგი ყოველი ხორციელისა, სისხლი მისი სიცოცხლისთვისაა, ამიტომ ვუთხარი ისრაელიანებს - არცერთი ხორციელის სისხლი არ ჭამოთ, რადგან ყოველი ხორციელის სიცოცხლე მისი სისხლია; მოიკვეთება ყოველი მჭამელი სისხლისა.

15 . ყოველი, ვინც მძორს შეჭამს ან ნამხეცავს, მკვიდრი იქნება თუ ხიზანი, სამოსელი უნდა გაირეცხოს და წყლით განიბანოს; საღამომდე უწმიდური იქნება და მერე გასუფთავდება.

16 . თუ არ გაირეცხავს სამოსელს და სხეულს არ დაიბანს, მაშინ თვითონ ატარებს თავის ცოდვას”.