ლევიანნი თავი 12

1 . უთხრა უფალმა მოსეს:

2 . "უთხარი ისრაელიანებს: თუ დაორსულდება ქალი და შობს მამრს, უწმიდურია იგი მაშინ შვიდ დღეს; როგორც წიდოვანების დღეებში, უწმიდური იქნება იგი.

3 . მერვე დღეს წინადაცვითონ ვაჟს ჩუჩის ხორცი.

4 . ქალი კი ოცდაცამეტი დღე დარჩეს განწმედის სისხლდენაში; წმიდას არაფერს შეეხოს და საწმიდარში არ შევიდეს, ვიდრე არ შესრულდება მისი განწმედის დღენი.

5 . და თუ მდედრს შობს, მაშინ ორ კვირას იქნება უწმიდური, როგორც წიდოვანების დღეებში და სამოცდაექვსი დღე დარჩეს განწმენდის სისხლდენაში.

6 . როცა შესრულდება მისი განწმენდის დღენი ძის ან ასულისთვის, მიუყვანოს მღვდელს ერთწლიანი კრავი სრულადდასაწველად და მტრედის ხუნდი ან გვრიტი ცოდვის მსხვერპლად საკრებულო კარვის შესასვლელთან.

7 . შესწიროს იგი უფლის წინაშე, გამოისყიდოს და გასუფთავდება სისხლდენიდან. ესაა რჯული ვაჟისა და ქალის გაჩენაზე.

8 . ხოლო თუ კრავზე არ მიუწვდება ხელი, მაშინ აიღოს ორი გვრიტი ან მტრედის ორი ხუნდი: ერთი სრულადდასაწველად, მეორე კი ცოდვის მსხვერპლად, გამოისყიდის მღვდელი და სუფთა იქნება”.