საკვანძო მუხლები: 

= ბ =

ბაალი
1.9.18 წარმართული დედაღვთაების მორწმუნენი
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

===============

ბაბილონი
ბაბილონელი
=1.1.10. ბიბლია ისტორიის სახელმძღვანელოა
2.1.13. ბაბილონის გოდოლი 
2.11.35. წინასწარმეტყველებათა დროისა და ადგილთა შესახებ
2.13.15. ბაბილონელი მეძავის შესახებ 

================

ბაგე
ენა, პირი 
1.3.5 რითიცაა განმსჭვალული კაცის სული, მის ბაგეთაგან იგივე გადმოდინდება 
1.5.6. თავისუფალი ნება გვაქვს ბოძებული ღმერთისგან?
2.3.18.კრავი ღვთისა, ტარიგი -იესო ქრისტე
2.11.23. ღმერთი აფრთხილებს, ამხელს, სცემს წინასწარმეტყველთა ბაგით, მიატოვეთო უკეთურება
=3.9.1. ჩვილთა ბაგით განდიდება
3.25.3. პასუხი ლოცვაზე წინასწარმეტყველის ბაგით
3.25.4. უფალი უხსნის ბაგეს სახედარს 
=3.40.3. გულში გქონდეს ღვთის სიტყვები
=3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა
=3.40.45. რწმენის ბაგით აღიარების მნიშვნელოვნობა

================

ბავშვი
2.5.11. მოვლინება ანგელოზის მამაკაცის სახით 
=3.9.1. ჩვილთა ბაგით განდიდება
3.16.11. ლოცვა ბავშვებისთვის
3.18.6. ბავშვების კურთხევა
3.36.5. მარხვა ბავშვების გამო

ბავშვური
2.14.28. ბავშვების მსგავს ღვთის შვილებს ეკუთვნით ცათა სასუფეველი 

===============

ბალაამი
2.15.3. ვაი თქვენ, თუ... 

===============

ბანაკი
დაბანაკება
2.5.26. ცათა მხედრობა 
2.7.6. ანგელოზთა და ადგილთა შესახებ

===============

ბანვა, განბანა
=1.10.1. წყლით ნათლობა სულის მოწმობაა
=3.41.12. რჯულისა და მადლის რაობა მადლის ქვეშევრდომთათვის

==============

ბარბაცი
2.11.31. როგორები არ უნდა იყჳნენ წინასწარმეტყველები
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის

==============

ბარება
ჩაბარება თავის
=3.40.9. მიმბაძველნი ვიყვნეთ ქრისტესი

==============

ბართლომე (ნათანაელი), მოციქული
1.8.8. მოციქულები 

==============

ბარნაბა, მოციქული
1.8.4. ბარნაბა, წოდებული მოციქულად. 
1.8.8. მოციქულები 
4.16.1. მოიხვეჭეთ ხალხის სიყვარული

ბარტყი, ბარტყობა
=4.22.4. ჩვენი თავისუფლების მოთვალთვალენი

==============

ბატონი
=2.2.7ა. ღმერთის სახელთა შესახებ, რომლებიც ახასიათებენ მას
=3.40.15. მინდობა, მორჩილება, თვინიერება, თავის დამდაბლება ღვთის წინაშე

ბატონობა
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები
3.49.32. ყველა თავისი გულისთქმით ცდუნდება და წარიტაცება

==============

ბაძვა
მიბაძვა
2.14.28 ბავშვების მსგავს ღვთის შვილებს ეკუთვნით ცათა სასუფეველი 
=3.40.8 მივბაძოთ წმიდათ და მართალთ
=3.40.9. მიმბაძველნი ვიყვნეთ ქრისტესი
=3.40.10. უღმერთოებს ნუ მივბაძავთ ქრისტიანები
=3.40.43. პოზიციის სისწორე რწმენაში

==============

ბედი
1.9.10. ფატალიზმის (ბედის...) რწმენა უშლით ხელს

ბედნიერება, ბედნიერი
1.2.35. ბედნიერება ღმერთთანაა 
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის

უბედურება
2.2.28. ღმერთი დამსჯელი ... შემწყალებელი
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები
3.7.4. ქვეყნიურნი ხვდებიან, რომ მართალს შეუძლია თავისი ვედრებით უფალთან, იხსნას ისინი უბედურებისგან 
3.36.2. მარხვის აღება ხალხის უბედურების გამო
=4.20.2. ნუ უსურვებთ ბოროტს, ნუ ჩამოიყვანთ ზეციდან ცეცხლს მათ თავზე, გაიხსენეთ ვისი სულისანი ხართ

=============

ბევრი
2.5.23. ანგელოზთა სიმრავლე 
2.13.3. წვეული ბევრია, რჩეული კი ცოტა
2.15.10. მრავალია დასაღუპად განწირული 
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის
=4.13.6 მეათედი - ყველაფერი, რაც უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ

==============

ბეზრება
არმობეზრება
=3.4.1. ლოცვა ყოველდღე რეგულარულად

მოუბეზრებელი
=3.3.1. ლოცვისას იყავით მოუღლელი

===============

ბეთეზდა
ქართული თარგმანების შეჯერების მიხედვით:
იერუსალიმში, ცხვრის ჭიშკართან არის ხუთბჭიანი (დერეფნიანი, ეზოიანი, სტოიანი, კოლონადიანი) აუზი (ტბა, ცხვართა საბანელი), რომელსაც ებრაულად ჰქვია ბეთეზდა (ბეთ-ხასდა, ბეთსაიდა)./ინ.5,2/

ბეთლემი
1.8.52. მეფე დავითი
2.2.7ბ. ღმერთის სახელთა შესახებ მის მორწმუნეებთან მიმართებაში

===============

ბელზებული
2.10.9. ბელზებული

===============

ბერვა, შებერვა
1.3.2. ყოველი სული (სამშვინველი) ღმერთს ეკუთვნის

ბერი
=3.40.51. ასკეტური ცხოვრება სულიერი განწმედისთვის

ბერძენი
ბერძნული, იავანი, საბერძნეთი 
2.5.27.გ)2.გ ანგელოზთა მთავართა შესახებ
2.13.15. ბაბილონელი მეძავის შესახებ
=3.40.28. ღვთისმოშიშება

===============

ბეჩავი
=3.40.15. მინდობა, მორჩილება, თვინიერება, თავის დამდაბლება ღვთის წინაშე

===============

ბეჭედი
აღბეჭდვა, აღნაბეჭდი
2.3.42. ქრისტეს გამოსახულებანი ღა ხატები
2.4.16. სულიწმიდა დავანებული... ქრისტეზე... ღმერთმა სცხო (...აღბეჭდა) სულიწმიდით იესო 

ბეჭედი
2.5.21. ოთხი ცხოველი (ანგელოზები) 
=3.40.3. გულში გქონდეს ღვთის სიტყვები

დაბეჭდვა
2.11.18. ხილვა ღა წინასწარმეტყველება ზოგჯერ იშიათღება 

შთაბეჭდილება
=3.40.21. ზეციდან შობა - ღვთის დიდებაში შესვლა

===============

ბიბლია
=1.1. ბიბლიის შესახებ >>>>გადასვლა
1.1.51. ბიბლიის პარალელებით შესწავლის მეთოდი
1.8.28. ირწმუნეს ბიბლიის კითხვით 
2.3.5. იესო ქრისტეს შობის თარიღი ბიბლიის მიხედვით 
2.4.2. ღვთის სული ბიბლიის ავტორია

ბიბლიური, პოსტბიბლიური
1.9.18. წარმართული დედაღვთაების მორწმუნენი ბიბლიურ და პოსტბიბლიურ ცხოვრებაში

ღვთის სიტყვა 
=1.2.29. რელიგიურობის შესახებ
1.2.59. ღვთის სიტყვაში ადამიანები თავის თავს სცნობენ
=2.11 1. გულთამხილავობა, გამოცნობა მისი, რასაც ფიქრობენ გულში
2.11.11. რით შეგვიძლია ღავაღგინოთ წინასწარმეტყველის სიმართლე
=3.40.6. ნუ ვიფიქრებთ თავზე უფრო მეტს, ვიდრე გვმართებს
=3.40.17. შემეცნება მივუსართოთ რწმენას
=3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა=3.40.33. ღვთის სიტყვის მხოლოდ შესწავლა არ კმარა, უნდა გამოვიყენოთ ცხოვრებაში
=3.40.50. ჭეშმარიტი სულიერი საკვების შესახებ
=3.40.52. ნება მივცეთ სული წმიდას ზრდიდეს ჩვენში ნაყოფებს
=4.22.4. ჩვენი თავისუფლების მოთვალთვალენი

წმიდა წერილი
1.8.8. მოციქულები
=2.2.7ა. ღმერთის სახელთა შესახებ, რომლებიც ახასიათებენ მას
2. 3. 42. ქრისტეს გამოსახულებები და ხატები 
2.15.4. ''საგუშაგო კოშკის'' წმ წერილის კონტექსტიდან მოწყვეტილი მატერიალური ოცნებების განსაქარებლად
3.27.12. მაცხოვარს შეეძლო ეთხოვა მამისთვის... არ სთხოვა, რათა აღსრულებულიყო წერილი
=3.40.21. ზეციდან შობა - ღვთის დიდებაში შესვლა
=3.40.40. მადლს მოვუფრთხილდეთ, დავიცვათ და შევინარჩუნოთ
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის
3.49.31. ღმერთი არავის აცთუნებს, რადგან თვით არის განუცდელი ბოროტისგან 
=4.2. ეკლესიის წინარე სახეები წმ. წერილიდან >>>>გადასვლა
4.16.1. მოიხვეჭეთ ხალხის სიყვარული
=4.22.1. სატანას მიეცეს ხორცით სატანჯველად, რათა სული ხსნილ იქნეს უფლის დღეს

===============

ბილიკი
2.2.24 ღვთის შემეცნების შესახებ 

===============

ბილწი
სიბილწე
1.3.5. რითიცაა გამსჭვალული კაცის გული, მის ბაგეთაგან იგივე გადმოდინდება
2.12.7. 70 შვიდეულის წინასწარმეტყველების შესახებ დანიელის წიგნის 9,24-27-ში 
3.27.18. რჯულის არმომსმენის ლოცვა სიბილწეა 

==============

ბინა
2.2.3. ღმერთმა შექმნა მცენარეული 

==============

ბიძა, ბიძაშვილი
1.8.6 უფლის ძმები 

==============

ბიწი
უბიწო 
2.3.18. კრავი ღვთისა, ტარიგი - იესო ქრისტე
2.3.38. ბრალუქონელი... უბიწო... იესო ქრისტე 

==============

ბმა
შებმა
=3.40.3. გულში გქონდეს ღვთის სიტყვები

===============

ბნედა
ბნედიანი
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები 

===============

ბნევა
გზააბნეული
1.8.47. უძღები, გზააბნეული ძის დაბრუნება

დაბნევა
1.6.11. ერთთავად სწავლობენ და ვერ აღწევენ ჭეშმარიტების შემეცნებას. დაიბნენ 

==============

ბნელი
სიბნელე 
1.8.24. ირწმუნეს სიბნელის თავადის ყოფილმა მსახურებმა 
1.9.14. დასანანია უყურადღებობა მადლის მიმართ
2.1.17. ნათელისა და ბნელის შესახებ
2.1.18. რა მოხდა დაბადების 1 თავის 1 და 2 მუხლებს შორის
2.5.27. ანგელოზთა მთავართა შესახებ 
2.10.27. შემცოდე ანგელოზები
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები
2.15.10. მრავალია დასაღუპად განწირული
2.16.5. გარესკნელის ბნელი 
2.16.8. ჯოჯოხეთი, შავეთი, ბნელეთი, ქვეშეთი, ქვესკნელი, გაშიშვლებული სულეთი მის წინაშე, ყოველი ცოცხლის შესაკრებელი სახლი, სამარე, სიკვდილის კარიბჭენი 

================

ბოდიში
=4.20.2. ნუ უსურვებთ ბოროტს, ნუ ჩამოიყვანთ ზეციდან ცეცხლს მათ თავზე, გაიხსენეთ ვისი სულისანი ხართ

===============

ბოლო
2.2.41. ღვთის ჩანაფიქრის გეგმის შესახებ
2.13.14. ბოლო ცთუნება ათასი წლის შემდეგ
3.46.3. ღმერთი გვაწრთობს განსაცდელებით 

ბორკილი, დაბორკილი
=3.40.44. ურთიერთობა, ზიარება სული წმიდასთან

ბოროტი
ბოროტება, ბოროტეული, ბოროტმოქმედება
=1.2.12 კეთილი და ბოროტი საუნჯით აღსავსე გულები
1.3.5. რითიცაა გამსჭვალული კაცის გული, მის ბაგეთაგან იგივე გადმოდინდება
1.3.32. ბოროტება სიყვარულის უქონლობაა გულში 
1.4.8. მიხვედრა, შიშველნი რომ ვართ, - ვაცნობიერებთ ჩვენში კეთილს და ბოროტს და თუ ვისგანაა. სინდისი ანსხვავებს ავსა და კარგს 
1.8.61.იობი
1. 9. 10. ფატალიზმის რწმენა
1. 9. 11. მორწმუნენი ვითომ ყველა თაყვანს სცემს ერთ ღმერთს
2. 2. 24. ღვთის შემეცნების შესახებ
2.2.28. ღმერთი დამსჯელი ... შემწყალებელი
2.7.9. ანგელოზი აბრკოლებს უკუღმართ გზაზე შემდგარს, იხსნის ბოროტისგან
2.10.4. ღმერთი უშვებს სატანისგან
2.10.13. ბოროტეული, უკეთური, ურჯულო - სატანა
2.11.20. წინასწარმეტყველთა ღევნა
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები
2.14.14. ნეტარნი ხართ, როდესც დაგიწყებენ გმობას, დევნას და ცრუმეტყველნი დაგწამებენ ყოველგვარ ბოროტს ჩემი გულისთვის
2.15.3. ვაი თქვენ, თუ...
2.16.2. საუკუნო ცეცხლი, გეენა ბოროტეულთათვის
3.37.4.მარხვაა - დახსნა ბოროტების (სიცრუის, უმართლობის) საკვრელნი
=3.40.17. შემეცნება მივუსართოთ რწმენას
=3.40.22. დისციპლინირება საკუთარი თავის ღვთისმიერი წვრთნით
=3.40.29. ბოროტებისგან განრიდებული
=3.40.48. ნუ მივეცემით თვითკმაყოფილებას მიღწეულით
=3.43.8. მატერიალური კურთხევა ღვთის მადლით
3.49.31. ღმერთი არავის აცთუნებს, რადგან თვით არის განუცდელი ბოროტისგან
3.49.33. გულისთქმა ჩასახავს და შობს ბოროტს 
=4.20.2. ნუ უსურვებთ ბოროტს, ნუ ჩამოიყვანთ ზეციდან ცეცხლს მათ თავზე, გაიხსენეთ ვისი სულისანი ხართ
=4.22.4. ჩვენი თავისუფლების მოთვალთვალენი

=============

ბორცვი
2.13.15. ბაბილონელი მეძავის შესახებ 

==============

ბოშა
1.8.46 ბოშები ქრისტიანობაში 

==============

ბოძება
მორთმევა
1.2.47. ბოძებულია საუკუნო სიცოცხლე, დამარცხებულია სიკვდილი
1.9.14. დასანანია უყურადღებობა ბოძებული მადლის მიმართ - ყველა ადამიანისთვისაა ხსნა ცოდვების ტყვეობიდან 
2.3.6. ხსნა ნაბოძებია მადლით, მისი მსხვერპლის მეშვეობით 
3.32.3. სული წმიდის საბოძვარის (საჩუქრის) მიღება შესაძლებელია მონანიების და ნათლობის შემდეგ
=3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა

===============

ბრაზი
გაბრაზება
3.50.11. გაბრაზება ღმერთზე

==============

ბრალი
ბრალდება
2.10.4. ღმერთი უშვებს სატანისგან

ბრალეულობა
1.4.10. სინდისდამწვარი...
2.11.20. წინასწარმეტყველთა ღევნა
2.15.10. მრავალია დასაღუპად განწირული

ბრალი 
1.4.6. სინიდისი მოწმობს, ბრალს სდებს ან ამართლებს 
2.11.22. ქვეყნიურთა ღამოკიღებულება წინასწარმეტყველთა მიმართ
3.51.20. საკუთარი ბრალის სხვისთვის გადაბრალება

ბრალმდებელი
2.10.17. ბრალმდებელი... სატანა

ბრალუქონელი
2.3.38. ბრალუქონელი... იესო ქრისტე 

გადაბრალება
3.51.20. საკუთარი ბრალის სხვისთვის გადაბრალება

დაბრალება
2.10.9. ბელზებული

უბრალო
1.8.8. მოციქულები
=3.40.27. წრფელი, მართალი გული

უბრალოება
1.8.10. იოანე ნათლისმცემლის შესახებ 

==============

ბრიყვობა
ბრიყვი
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

სიბრიყვე 
1.9.8. გული... გამოჩნდება მისი სიბრიყვე... მის წინააღმდეგ აღძრული უფლის წინაშე 
3.27.8. უგუნურებით, სიბრიყვით ნუ ვითხოვთ

===============

ბრკოლება
დაბრკოლება
2.7.9. ანგელოზი აბრკოლებს უკუღმართ გზაზე შემდგარს
=3.40.43. პოზიციის სისწორე რწმენაში

==============

ბრმა
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები 

==============

ბრუნება
დაბრუნება 
1.8.47 უძღები, გზააბნეული ძის დაბრუნება 
2.2.41. ღვთის ჩანაფიქრის გეგმის შესახებ
2.13.18. ათასწლოვანი მეფობის შესახებ 
3.27.16. მტრებისთვის აღვლენილი ლოცვა ჩემთან ბრუნდებოდა 
=3.40.10. უღმერთოებს ნუ მივბაძავთ ქრისტიანები

==============

ბრძოლა
არამბრძოლი
2.14.12. მშვიდობისმოქმედნი, მტრებისადმი კეთილისმყოფელნი, ზავის მდომელნი, ზანტნი გულისწყრომად, უშფოთველნი, სიტყვით არამბრძოლნი, ღვთის ძეებად იწოდებიან

ბრძოლა
2.5.2. უკვდავნი არიან ანგელოზები 
2.10.27. შემცოღე ანგელოზები
2.14.15. ბრძოლა აღთქმულის მისაღებად
3.49. საცთურთან ბრძოლა 

მებრძოლი, მბრძოლი
3.15.12. მტრებისგან დახსნისა და მათზე გამარჯვების სათხოვარი (მებრძოლთათვის)
=3.21.2. ლოცვის ძლევამოსილებისთვის
=4.14. მებრძოლი ეკლესია >>>>გადასვლა

===============

ბრწყინვა
=2.3.39. ფერისცვალება
2.3.42. ქრისტეს გამოსახულებანი ღა ხატები 

===============

ბრჭყალები
=3.46.15. არწივივით განვახლდეთ ჩვენი უძლურებიდან

================

ბუზღუნი
=3.21.1. ერიდეთ ბუზღუნს და დრტვინვას - ურჩობის სიტყვებიც აღსრულებადია

===============

ბუმბერაზი
2.1.2. ბუმბერაზების... შესახებ

===============

ბუნება
ბუნება ადამიანური
2.2.17. სამება
2.2.41. ღვთის ჩანაფიქრის გეგმის შესახებ
=3.48.8. ვმართლდებით არა რჯულის საქმეებით, არამედ რწმენის (სიცოცხლის) რჯულის უსასყიდლო მადლით

ბუნებითობა
1.4.7. სინდისიერება, კეთილის ქმნადობა (ბუნებითი რჯული) და განკითხვის დღე... 
1.9.11. მორწმუნენი ვითომ ყველა თაყვანს სცემს ერთ ღმერთს

ზებუნებრივი
=3.40.44. ურთიერთობა, ზიარება სული წმიდასთან

ორბუნებოვნება
=1.1.11. ბიბლიის თითოეულ ფურცელს მივყავართ იესო ქრისტესთან
2.3.49. იესო ქრისტეს ორბუნებოვნების შესახებ 

===============

ბურჯი
2.2.7ბ. ღმერთის სახელთა შესახებ მის მორწმუნეებთან მიმართებაში

ბღალვა, შებღალვა
=4.22.1. სატანას მიეცეს ხორცით სატანჯველად, რათა სული ხსნილ იქნეს უფლის დღეს

ბჭე 
2.13.2. მცირე ნატამალი, სამწყსო, ნამცვრევი, ნაშთი, სიონის ასული
2.14.16. შედით ვიწრო ბჭით (გზით) 

================
ბიბლიის თემატრ-კონტექსტური პარალელების სიმფონია

-------------------------

შენიშვნა
>>>> გადასასვლელები თემატური საძიებლის განყოფილებებსა და ქვეგანყოფილებებზე, საიდანაც შეძლებთ შესვლას საჭირო თემებზე
= ნიშნით აღნიშნული თემები უკვე დადებულია ბლოგზე და შეგიძლიათ გადასვლა. დანარჩენი თემების უმეტესობა დამუშავებულია და დროთა განმავლობაში დაიდება. არის მათგან ისეთებიც, რომლებზეც ჯერ კიდევ მომიწევს მუშაობა. მკითხველებს ვთხოვ შენიშვნები და წინადადებები მომაწოდონ facebook/Мирза Бадиаури