4. 1. წმინდა ადგილი
=4. 1. 1. წმიდა ადგილის მიმართ კრძალულება

4. 2. ეკლესიის წინარე სახეები წმ წერილიდან
=4. 2. 1. სამსხვერპლო
=4. 2. 2 საწმიდარისადმი კრძალულება, შიში

4. 3. ეკლესიის ეპითეტები და სიმბოლოები 
=4. 3. 1. ეკლესია - ქრისტეს სხეული

4.4 ეკლესია - შენობა, ტაძარი
=4.4.2. თაყვანისცემა წმიდა ტაძრისადმი ღვთისადმი შიშით
4.4.3 ქრისტიანთა შეკრების ადგილები
=4.4.4 არქიტექტურული გეგმის მიღება

4.5 ეკლესია - თემი,კრებული, მრევლი, წმ. ერი, ისრაელი, ქრისტიანები (ურთიერთობა ეკლესიაში)
=4.5.1 იყავით დაუყოფელნი საერთო რწმენაში
=4.5.3 წმიდანი განვიკითხავთ ქვეყანას, თვით უსამართლოთა წინაშე ნუ განვისჯებით
=4.5.4 ფრთხილად, მწარე ფესვი არ გაჩნდეს და არ დაღუპოს მრავალი
=4.5.5 მორთულობა, ჩაცმულობა და ქცევა ღვთისმსახურებაზე
=4.5.8. ნუ ვიქნებით პირველობის მოყვარენი
=4.7.2. მოციქულობა - მსახურების ნიჭი
=4.7.3 მადლით მიღებული ნიჭებით ვემსახუროთ ერთმანეთს

4.8 ღვთისმსახურთა არჩევა და კურთხევა
=4.8.1 ისრაელის მსაჯულთა შესახებ
=4.19.13 არბიტრი - მომრიგებელი მსაჯული

4.20. ქვეყნიურთადმი მიმართება განსაცდელებთან დაკავშირებით 
=4.21.9 ხარებისთვის ღმერთისაგან რჩეული წმიდად უნდა იცავდეს თავს
=4.21.12. ხარება არ არის კაცთა მიერი, ნუ ვიტყვით ჩვენსას
=4.21.15. გვქონდეს ნაყოფიერება მახარებლობაში
=4.22.3 ნუ გაეკარებით, გამოდით მისგან!
=4.22.4. ჩვენი თავისუფლების მოთვალთვალენი