3. 1. ლოცვის არსი
=3. 1. 1. ლოცვა იარაღია, საჭურველია
=3.1.2. მხოლოდ ცოცხალნი განადიდებენ უფალს - გარდაცვლილებს აღარ შეუძლიათ
=3.1.5 წარმართნიც ადიდებენ და შეჰღაღადებენ ღმერთს

3. 2. ლოცვის სწავლება
=3. 2. 1. სული წმიდა შეგვეწევა რისთვის და როგორ ვილოცოთ

3. 3. ლოცვის წინ
=3. 3. 1. ლოცვისას ვიყოთ მოუღლელნი
=3.3.2 ლოცვისას კრძალვა გვმართებს

3.4. ლოცვის დრო
=3.4.1. ლოცვა ყოველდღე რეგულარულად
=3.9.2 ხსნისთვის აღვლენილი სამადლობელი ლოცვა
=3.9.3. სიხარულით ვმადლობდეთ ღმერთს მადლისთვის
=3.11.5. მოხმობა, გვისმინოს უფალმა

3.12 ლოცვა რაიმეს დაწყების წინ
3.12.2 ღვთის ნების მოხმობა
=3.15.16 ლოცვა და გალობა მტრის შემოსევისას

3.16 ლოცვები საჭიროებებისთვის და ოჯახისთვის
=3.16.12 ლოცვა შვილიერებისთვის

3.17 მონანიებითი ლოცვები
=3.25.5 როგორ მოვისმინოთ ღვთის ხმა

3.26. ლოცვის შედეგის მიღების დრო
=3.26.1. ღმერთი არასოდეს იგვიანებს

3.27. როდის დუმს ზეცა?
=3.32.8 ხელდასხმა სულიწმიდის მიღებისას

3.33. მორწმუნის წარმართვა სული წმიდის მიერ 
=3.33.1. სული წმიდით ნათლობა არის სულის მოწმობა
=3.40.5 რწმენის სიმბოლო გვახსენებს ვალდებულებას
=3.40.6. ნუ ვიფიქრებთ თავზე უფრო მეტს, ვიდრე გვმართებს
=3.40.7. დაიცავი გული შენი - სიცოცხლისთვის
=3.40.8 მიბაძეთ წმიდათ და მართალთ
=3.40.9. მიმბაძველნი ვიყვნეთ ქრისტესი
=3.40.10 უღმერთოებს ნუ მივბაძავთ ქრისტიანები
=3. 40. 11 ქრისტიანი ქრისტეს მოწაფეა
=3.40.12. ახალბედებს რძე ესაჭირო;ებათ და არა უხეში საჭმელი
=3.40.13. ვიყოთ გონებით ზრდასრულნი ქრისტეში
=3.40.14. სულით სიარული
=3.40.15. მინდობა, მორჩილება, თვინიერება, თავის დამდაბლება ღვთის წინაშე
=3.40.16. რწმენით სიარული, ღვთისმოსაობა
=3.40.17. შემეცნება მივუსართოთ რწმენას
=3.40.18. სიმშვიდე გვქონდეს, თვინიერება, თავმდაბლობა, მორჩილება
=3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა
=3.40.20. მოკრძალებულობა ღმერთის წინაშე
=3.40.21. ზეციდან შობა - ღვთის დიდებაში შესვლა
=3.40.22. დისციპლინირება საკუთარი თავის ღვთისმიერი წვრთნით
=3.40.23. ცოცხალ, წმიდა მსხვერპლად ვუძღვნათ ჩვენი სხეული ღმერთს
=3.40.24. ვარჯიში ღვთისმოსაობაში
=3.40.25. ყველა დარჩეს იმად, რადაცაა ხმობილი ქრისტეში
=3.40.26. ვიცოდეთ ღვთის ნება (მოწოდება, ხმობა) ჩვენს ცხოვრებაში და აღვასრულოთ
=3.40.27. წრფელი, მართალი გული
=3.40.28. ღვთის შიში
=3.40.29. ბოროტებისგან განრიდებული
=3.40.30. სწორეზე უნდა ვფიქრობდეთ, არასწორეზეც რომ ვფიქრობდეთ, ღმერთი გაგვიცხადებს და გზას გვასწავლის
=3.40.31. რწმენის სახლი ავიშენოთ ცოცხალმა ქვებმა ცოცხალ კლდეზე
=3.40.32. მსახურება ღმერთისადმი
=3.40.33. ღვთის სიტყვის მხოლოდ შესწავლა არ კმარა, გამოვიყენოთ კიდეც ცხოვრებაში
=3.40.34. ვიდგეთ მტკიცედ და შეურყეველად
=3.40.35. რწმენა შევინახოთ წრფელი სინდისით
=3.40.36. რწმენის შესმენა და მორჩილება
=3.40.37. მივყვებოდეთ იესო ქრისტეს
=3.40.38. მოვისარტყლოთ ჩვენი გონების წელი
=3.40.39. ვიყოთ რჩეული ჭურჭელი
=3.40.40. მადლს მოვუფრთხილდეთ, დავიცვათ და შევინარჩუნოთ
=3.40.41. მადლის პოვნა უფლის თვალში
=3.40.42. ვმოქმედებდებდეთ თანახმად ღვთის მადლისა
=3.40.43. პოზიციის სისწორე რწმენაში
=3.40.44. ურთიერთობა, ზიარება სული წმიდასთან
=3.40.45. რწმენის ბაგით აღიარების მნიშვნელოვნობა
=3.40.46. ვიყოთ წმიდები
=3.40.47. პირველ სიყვარულს ნუ დავუტევებთ
=3.40.48. ნუ მივეცემით თვითკმაყოფილებას მიღწეულით
=3.40.49. ამინ - მნიშვნელობა და გამოყენება
=3.40.50. ჭეშმარიტი სულიერი საკვების შესახებ
=3.40.51 ასკეტიზმი
=3.40.52. ნება მივცეთ სული წმიდას ზრდიდეს ჩვენში ნაყოფებს
=3.41.5 გამოცდა უფლისგან, მივდევთ თუ არა მის რჯულს
=3.41.6 მცნებების დაცვით ან არდაცვით ვიღებთ კურთხევას ან წყევლას
=3.41.30 ახალმთვარობის შესახებ

3.42. რწმენა და საქმე
3.42.2. კეთილ საქმეთა საკუთარი ხელით კეთება სულიერ ნაყოფებსაც იძლევა
=3.42.4 აღსრულება ღვთის სიტყვის, ნების
=3.42.5. სამადლო, უანგარო საქმე
=3.50.13. მადლის სახარების ქვეშევრდომზე ვეღარ უფლობს ცოდვა
=3.52.12 ადამ სადა ხარ?