3. 1. ლოცვის არსი
=3. 1. 1. ლოცვა იარაღია, საჭურველია
=3.1.4 ლოცვა ღმერთთან საუბარია

3. 2. ლოცვის სწავლება
=3. 2. 1. სული წმიდა შეგვეწევა რისთვის და როგორ ვილოცოთ

3. 3. ლოცვის წინ
=3. 3. 1. ლოცვისას ვიყოთ მოუღლელნი

3.4. ლოცვის დრო
=3.4.1. ლოცვა ყოველდღე რეგულარულად
=3.4.2 დილის ლოცვა

3.5 ლოცვის ადგილი
=3.5.1. წინასწარმეტყველება სულითა და ჭეშმარიტებით ყველგან თაყვანისცემისა

3.6 მდგომარეობა ლოცვისას
3.6.1 იფხიზლეთ და ილოცეთ
=3.7.4 ქვეყნიურნი ხვდებიან, ლოცვით მართალს შეუძლია იხსნას ისინი

3.8 ერთობლივი ლოცვა
3.8.1 ილოცეთ ჩვენთვის

3.9 განდიდება და სამადლობელი ლოცვა
=3.9.1 ჩვილთა ბაგით განდიდება
=3.9.3. სიხარულით ვმადლობდეთ ღმერთს მადლისთვის
=3.9.4 განდიდება უფლის

3.10 თაყვანისცემა
3.10.1 თაყვანისცემა სულითა და ჭეშმარიტებით
=3.11.4 მოხმობა უფლის ჩვენთან ყოფნის

3.12 ლოცვა რაიმეს დაწყების წინ
3.12.2 ღვთის ნების მოხმობა
=3.12.4 შეკითხვა უფალს
=3.12.6. საკვების მიღების წინ ლოცვა

3.13 ეკლესიისთვის ლოცვა
=3.13.1 რწმენაში მყოფთათვის ლოცვა
=3.13.3 შემცოდებელ მართალთა ხსნისთვის ლოცვა

3.14 ლოცვა საეროთათვის, ქვეყნიურთათვის
=3.14.1 ლოცვა მეფეთათვის, ხელმძღვანელთათვის
=3.16.12 ლოცვა შვილიერებისთვის

3.17 მონანიებითი ლოცვები
=3.17.2 და მოგვიტევე შეცოდებანი ჩვენი, რადგან ჩვენც მივუტევებთ ყველა მოვალეს

3.18 კურთხევა, დალოცვა
=3.18.1 საქორწინო დალოცვა
=3.20.6 მუსიკალური საკრავები უფლის სადიდებლად

3.21. ლოცვის ძლევამოსილება
=3.21.1. ერიდეთ ბუზღუნს და დრტვინვას - ურჩობის სიტყვებიც აღსრულებადია
=3.21.2. ლოცვის ძლევამოსილებისთვის

3.22. ლოცვის ზეგავლენა ადამიანზე
3.22.1. ლოცვა სიხარულით, ხალისით ავსებს მლოცველს

3.23. წინაპირობები ლოცვით შედეგის მისაღებად
=3.23.2. მოუღლელი, გამუდმებული, მომაბეზრებელი, ხანგრძლივი ლოცვა შედეგის მისაღებად
=3.23.4 რწმენით თუ ვითხოვთ მოგვეცემა

3.24. ლოცვისგან მიღებული შედეგები 
=3.24.1. განკურნება ლოცვის შემდეგ
=3.24.2 შესმენილი, შეწყნარებული, ნაპასუხები ლოცვა

3.25. რა ხეხებით გველაპარაკება უფალი 
=3.25.1. ნიშანი ღმერთისგან სათხოვარზე
=3.25.5 როგორ მოვისმინოთ ღვთის ხმა

3.26. ლოცვის შედეგის მიღების დრო
3.26.1. ღმერთი არასოდეს იგვიანებს

3.27. როდის დუმს ზეცა?
=3.27.14 დაუმორჩილებელთათვის ნუ დამელაპარაკებიო, - ამბობს უფალი

3.28. წარმართული ლოცვების შესახებ
3.28.1. ლოცვები წმ. გიორგის მიმართ

3.29. საზიანო ლოცვები
=3.29.2. დარისხება, დაწყევლა, შეჩვენება, ანათემა

3.30. სულთმოფენობა ნაწინასწარმეტყველებია 
3.30.1. საადრეო და საგვიანო წვიმის წინასწარმეტყველების აღსრულება 

3.31. სულთმოფენობა
=3.31.1. სულის მოფენა ძველი აღთქმის ჟამს

3.32. სული წმიდის მიღებისთვის 
=3.32.1. სული ამეტყველებს

3.33. მორწმუნის წარმართვა სული წმიდის მიერ 
=3.33.1. სული წმიდით ნათლობა არის სულის მოწმობა

3.34. ენებით ლოცვა და გარეშენი 
=3.34.1. სულით აღვსების გამოვლინებებს ვერ უგებენ გარეშენი

3.35. მარხვის არსი
=3.35.1. მორჩილება სულის დამდაბლებით, დაძაბუნებით, მარხვით ისწავლება

3.36. მარხვის აღების მიზეზები და საჭიროებანი 
=3.36.1. საკუთარ და სხვათა ცოდვების გამო მონანიებით მარხვა
=3.36.11 მარხული არც ჭამს და არც სვამს

3.37. მარხვისას გასათვალისწინებელია
=3.37.1. მარხვა ერთი დღით, საღამომდის
=3.37.9 მარხვისას არ მიეკაროთ ცოლებს

3.38. მარხვა და გარეშენი
=3.38.1. ნუ იმარხულებთ თვალთმაქცურად სხვების დასანახად

3.39. მარხვის უშედეგობის მიზეზები 
3.39.1. ვისაც მარხვა ტანჯვა ჰგონია, ამაოდ ეძიებს ღმერთს
=3.39.2. როგორი მარხვა არ არის სათნო ღმერთისთვის

3.40 რწმენის ზრდისთვის
=3.40.1 ჩვენთან არს ღმერთი, დავუთმოთ ადგილი უფალს ჩვენს გულში
3.40.2 თანამოზიარეობა ნათელში უფალთან
=3.40.3. გულში გქონდეს ღვთის სიტყვები
=3.40.5 რწმენის სიმბოლო გვახსენებს ვალდებულებას
=3.40.6. ნუ ვიფიქრებთ თავზე უფრო მეტს, ვიდრე გვმართებს
=3.40.7. დაიცავი გული შენი -სიცოცხლისთვის
=3.40.8 მიბაძეთ წმიდათ და მართალთ
=3.40.9. მიმბაძველნი ვიყვნეთ ქრისტესი
=3.40.10 უღმერთოებს ნუ მივბაძავთ ქრისტიანები
3. 40. 11 ქრისტიანი ქრისტეს მოწაფეა
=3.40.12. ახალბედებს რძე ესაჭიროებათ და არა უხეში საჭმელი
=3.40.13. ვიყოთ გონებით ზრდასრულნი ქრისტეში
=3.40.14. სულით სიარული
=3.40.15. მინდობა, მორჩილება, თვინიერება, თავის დამდაბლება ღვთის წინაშე
=3.40.16. რწმენით სიარული, ღვთისმოსაობა
=3.40.17. შემეცნება მივუსართოთ რწმენას
=3.40.18. სიმშვიდე გვქონდეს, თვინიერება, თავმდაბლობა, მორჩილება
=3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა
=3.40.20. მოკრძალებულობა ღმერთის წინაშე
=3.40.21. ზეციდან შობა - ღვთის დიდებაში შესვლა
=3.40.22. დისციპლინირება საკუთარი თავის ღვთისმიერი წვრთნით
=3.40.23. ცოცხალ, წმიდა მსხვერპლად ვუძღვნათ ჩვენი სხეული ღმერთს
=3.40.24. ვარჯიში ღვთისმოსაობაში
3.40.25. ყველა დარჩეს იმად, რადაცაა ხმობილი ქრისტეში
=3.40.26. ვიცოდეთ ღვთის ნება (მოწოდება, ხმობა) ჩვენს ცხოვრებაში და აღვასრულოთ
=3.40.27. წრფელი, მართალი გული
=3.40.28. ღვთის შიში
=3.40.29. ბოროტებისგან განრიდებული
=3.40.30. სწორეზე უნდა ვფიქრობდეთ, არასწორეზეც რომ ვფიქრობდეთ, ღმერთი გაგვიცხადებს და გზას გვასწავლის
3.40.31. რწმენის სახლი ავიშენოთ ცოცხალმა ქვებმა ცოცხალ კლდეზე
=3.40.32. მსახურება ღმერთისადმი
=3.40.33. ღვთის სიტყვის მხოლოდ შესწავლა არ კმარა, გამოვიყენოთ კიდეც ცხოვრებაში
=3.40.34. ვიდგეთ მტკიცედ და შეურყეველად
=3.40.35. რწმენა შევინახოთ წრფელი სინდისით
=3.40.36. რწმენის შესმენა და მორჩილება
=3.40.37. მივყვებოდეთ იესო ქრისტეს
=3.40.38. მოვისარტყლოთ ჩვენი გონების წელი
3.40.39. ვიყოთ რჩეული ჭურჭელი
=3.40.40. მადლს მოვუფრთხილდეთ, დავიცვათ და შევინარჩუნოთ
=3.40.41. მადლის პოვნა უფლის თვალში
=3.40.42. ვმოქმედებდებდეთ თანახმად ღვთის მადლისა
=3.40.43. პოზიციის სისწორე რწმენაში
=3.40.44. ურთიერთობა, ზიარება სული წმიდასთან
=3.40.45. რწმენის ბაგით აღიარების მნიშვნელოვნობა
=3.40.46. ვიყოთ წმიდები
=3.40.47. პირველ სიყვარულს ნუ დავუტევებთ
=3.40.48. ნუ მივეცემით თვითკმაყოფილებას მიღწეულით
=3.40.49. ამინ - მნიშვნელობა და გამოყენება
=3.40.50. ჭეშმარიტი სულიერი საკვების შესახებ
=3.40.51. ასკეტური ცხოვრება სულიერი განწმედისთვის
=3.40.52. ნება მივცეთ სული წმიდას ზრდიდეს ჩვენში ნაყოფებს
=3.41.5 გამოცდა უფლისგან, მივდევთ თუ არა მის რჯულს
=3.41.6 მცნებების დაცვით ან არდაცვით ვიღებთ კურთხევას ან წყევლას
=3.41.9 რჯულის, მცნებების, ღვთის სამართლისა და წესების სწავლება
=3.41.12. რჯულისა და მადლის რაობა მადლის ქვეშევრდომთათვის
=3.41.28 ბიბლიური სისხლის სამართლის კანონები

3.42. რწმენა და საქმე
3.42.2. კეთილ საქმეთა საკუთარი ხელით კეთება სულიერ ნაყოფებსაც იძლევა
=3.42.4 აღსრულება ღვთის სიტყვის, ნების
=3.42.5. სამადლო, უანგარო საქმე

3.43. რწმენა, საჭიროებანი და საზრუნავები
=3.43.1. შრომით, ოფლისღვრით, გაჭირვებით მოვიპოვებდეთ საზრდოს
=3.43.4 მატერიალურად კურთხეული ადამიანები ბიბლიიდან
=3.43.8. მატერიალური კურთხევა ღვთის მადლით

3.44. რწმენა და საკვები
3.44.1. საკვები და წყალი სიცოცხლისთვისაა (სულის მოსაბრუნებლადაა) საჭირო
=3.46.12 მაწყევრის ნუ შეგეშინდება, უფალი წყევლას კურთხევად გიცვლის
=3.46.15. არწივივით განვახლდეთ ჩვენი უძლურებიდან
=3.47.14 სიცოხლის წლებს ღმერთი იძლევა

3.48. რწმენის შედეგები
3.48.1. მაცხოვრის წმიდა დაღვრილი სისხლი გვწმედს 
=3.48.8. ვმართლდებით არა რჯულის საქმეებით, არამედ რწმენის (სიცოცხლის) რჯულის უსასყიდლო მადლით
3.48.19 ვიღებთ მადლს უფლისგან
=3.49.32 ყველა თავისი გულისთქმით ცდუნდება და წარიტაცება

3.50. რწმენა და ცოდვა
3.50.1. სულების გამომკითხველნი 
=3.50.8 ურჩობა, ქიშპობა, განდგომილობა, მიტოვება ღმერთის
=3.50.13. მადლის სახარების ქვეშევრდომზე ვეღარ უფლობს ცოდვა

3.51. ცოდვის შედეგები
=3.51.1. ჩადენილი ცოდვა შობს სიკვდილს