2. 1. რწმენის შესახებ
=2. 1. 1. რწმენა ნიშნავს ვხედავდეთ, წარმოვისახავდეთ
=2.1.2 ბუმბერაზების, გოლიათების, ღვთის შვილების შესახებ
=2.1.7 მყარის შესახებ
=2. 2. 2 ყოველივე ღმერთს ეკუთვნის, ქვეყნიერების პატრონია
=2.2.40 მეომარია უფალი
=2. 2. 57 ღმერთმა ყოველივე კეთილი შექმნა
=2.2.58. რწმენა, ღვთის მადლით რომ მოგვეტევება ცოდვები და ვცხონდებით
=2.2.69 ღმერთი მრავალგზის და მრავალგვარად ელაპარაკა

2. 3. ღვთის ძის შესახებ
=2.3.1. სიტყვა ღვთისა - იესო ქრისტე
=2.6.12. განსხვავება ქრისტესა და ანგელოზებს შორის

2.7 ქვეყნიერების, ადამიანების მიმართ ანგელოზების დამოკიდებულება
=2.7.1 ანგელოზთა მეშვეობით ღმერთი ელაპარაკება კაცს
=2.7.21 ღვთის ურჩთ ღუპავს გამნადგურებელი, გამწყვეტი, შემმუსვრელი ანგელოზები

2.8 ანგელოზები მეორედ მოსვლისას
=2.8.1 მეორედ მოსვლისას მოვლენ უფალთან ერთად ანგელოზები

2.9 ადამიანის ანგელოზებისადმი დამოკიდებულება
=2.9.1 შიში, რომ ანგელოზის ხილვის შემდეგ არ მოკვდე

2.10 სატანა და შემცოდე ანგელოზები
=2.10.1 ლევიათანი
=2.12.13. შეკრებულობა უფლის ცხებულის წინააღმდეგ

2.13 აღსასრულებელი წინასწარმეტყველებანი
=2.13.1 მოველით ჩვენი სხეულების გამოხსნას
=2.13.18. ათასწლოვანი მეფობა

2.14 როგორ ემზადებიან სასუფევლისთვის
=2.14.1. ნუ ზრუნავთ ხრწნადი საზრდოსთვის, აირჩიეთ საუკუნო, სიცოცხლის მომცემი
=2.14.29 ცათა სასუფევლის მოწაფე მწიგნობარი

2.15 უგულისყურობა მადლის მიმართ
=2.15.1 მის განსასვენებელში შესვლის აღთქმის ჟამია, დაგვიანებული არ აღმოჩნდე
=2.16.7 ჯოჯოხეთი ცოდვილებისთვისაა
=2.16.8 ჯოჯოხეთი, შავეთი, ბნელეთი, ქვეშეთი, ქვესკნელი
=2.16.9. ჯოჯოხეთს, სიკვდილს შედარებულია უკიდურესი გაჭირვება და განსაცდელი