2. 1. რწმენის შესახებ
=2. 1. 1. რწმენა ნიშნავს ვხედავდეთ, წარმოვისახავდეთ
=2.1.2 ბუმბერაზების, გოლიათების, ღვთის შვილების შესახებ
=2.1.7 მყარის შესახებ
=2. 2. 2 ყოველივე ღმერთს ეკუთვნის, ქვეყნიერების პატრონია
=2.2.40 მეომარია უფალი
=2. 2. 57 ღმერთმა ყოველივე კეთილი შექმნა
=2.2.58. რწმენა, ღვთის მადლით რომ მოგვეტევება ცოდვები და ვცხონდებით
=2.2.69 ღმერთი მრავალგზის და მრავალგვარად ელაპარაკა

2. 3. ღვთის ძის შესახებ
=2.3.1. სიტყვა ღვთისა - იესო ქრისტე
=2.4.17 ღმერთი ზომით როდი იძლევა სულს

2.5 ანგელოზთა დახასიათება
=2.5.1 ღმერთმა შექმნა სლიერი არსებანი
=2.5.33 ანგელოზები შექმნილი არიან უნაკლონი, წმიდანი

2.6 ღმერთი და ანგელოზები
=2.6.1 ადიდებენ. თაყვანს სცემენ, ემადლიერებიან, უგალობენ უფალს ანგელოზები

2.7 ქვეყნიერების, ადამიანების მიმართ ანგელოზების დამოკიდებულება
=2.7.1 ანგელოზთა მეშვეობით ღმერთი ელაპარაკება კაცს
=2.7.21 ღვთის ურჩთ ღუპავს გამნადგურებელი, გამწყვეტი, შემმუსვრელი ანგელოზები

2.8 ანგელოზები მეორედ მოსვლისას
=2.8.1 მეორედ მოსვლისას მოვლენ უფალთან ერთად ანგელოზები

2.9 ადამიანის ანგელოზებისადმი დამოკიდებულება
=2.9.1 შიში, რომ ანგელოზის ხილვის შემდეგ არ მოკვდე
=2.9.15 არ გავიკეთოთ კერპი, ხატი იმისა, რაც ცაში ან მიწაზეა

2.10 სატანა და შემცოდე ანგელოზები
=2.10.1 ლევიათანი
=2.10.25 სიკვდილზე ხელმწიფების მქონე

2.11 წინასწარმეტყველებათა და წინასწარმეტყველთა შესახებ
=2.11.1 გულთამხილავობა, გამოცნობა მისი, რასაც ფიქრობენ გულში
=2.12.10 მოსე და წინასწარმეტყველნი (ძველი აღთქმა) მოწმობს იესო ქრისტეს შესახებ
=2.12.12. იესო ქრისტეს აღდგომა

2.13 აღსასრულებელი წინასწარმეტყველებანი
=2.13.1 მოველით ჩვენი სხეულების გამოხსნას
=2.13.16 არ შერცხვება ნათელშემოსილს

2.14 როგორ ემზადებიან სასუფევლისთვის
=2.14.1. ნუ ზრუნავთ ხრწნადი საზრდოსთვის, აირჩიეთ საუკუნო, სიცოცხლის მომცემი
=2.14.28 ბავშვების მსგავს ღვთის შვილებს ეკუთვნით ცათა სასუფეველი

2.15 უგულისყურობა მადლის მიმართ
=2.15.1 მის განსასვენებელში შესვლის აღთქმის ჟამია, დაგვიანებული არ აღმოჩნდე
=2.15.11 სოდომი და გომორი მომავალ უღმერთოთა ნიმუშად დაიდო

2.16 ჯოჯოხეთი
=2.16.1 ღმერთი არ დაუტოვებს ჯოჯოხეთს წმიდის სულს
=2.16.7 ჯოჯოხეთი ცოდვილებისთვისაა
=2.16.8 ჯოჯოხეთი, შავეთი, ბნელეთი, ქვეშეთი, ქვესკნელი