2. 1. რწმენის შესახებ
=2. 1. 1. რწმენა ნიშნავს ვხედავდეთ, წარმოვისახავდეთ
=2.1.2 ბუმბერაზების, გოლიათების, ღვთის შვილების შესახებ
=2.1.6. ნათელის ბნელისგან განცალკევება
=2.1.7 მყარის შესახებ
=2. 2. 2 ყოველივე ღმერთს ეკუთვნის, ქვეყნიერების პატრონია
=2.2.40 მეომარია უფალი
=2.6.12. განსხვავება ქრისტესა და ანგელოზებს შორის

2.7 ქვეყნიერების, ადამიანების მიმართ ანგელოზების დამოკიდებულება
=2.7.1 ანგელოზთა მეშვეობით ღმერთი ელაპარაკება კაცს
=2.7.22. იშვიათი ანგელოზი, კაცის მეოხი, მართალ გზას რომ შეახსენებს

2.8 ანგელოზები მეორედ მოსვლისას
=2.8.1 მეორედ მოსვლისას მოვლენ უფალთან ერთად ანგელოზები

2.9 ადამიანის ანგელოზებისადმი დამოკიდებულება
=2.9.1 შიში, რომ ანგელოზის ხილვის შემდეგ არ მოკვდე

2.10 სატანა და შემცოდე ანგელოზები
=2.10.1 ლევიათანი
=2.10.27. შემცოდე ანგელოზები

2.11 წინასწარმეტყველებათა და წინასწარმეტყველთა შესახებ
=2.11.1 გულთამხილავობა, გამოცნობა მისი, რასაც ფიქრობენ გულში
=2.12.13. შეკრებულობა უფლის ცხებულის წინააღმდეგ

2.13 აღსასრულებელი წინასწარმეტყველებანი
=2.13.1 მოველით ჩვენი სხეულების გამოხსნას
=2.16.2. აბადონი
=2.16.3. საუკუნო სატანჯველი, სასჯელი, მატლი, კბილთა ღრჭენა, წამება
=2.16.4. საუკუნო სიკვდილი
=2.16.6. ეშმაკისა და მისი ანგელოზებისთვისაა გამზადებული ჯოჯოხეთი
=2.16.7 ჯოჯოხეთი ცოდვილებისთვისაა
=2.16.8 ჯოჯოხეთი, შავეთი, ბნელეთი, ქვეშეთი, ქვესკნელი
=2.16.9. ჯოჯოხეთს, სიკვდილს შედარებულია უკიდურესი გაჭირვება და განსაცდელი