შიგნიდანაც განიწმიდე სასმისი, რათა წმიდა იყოს გარეთაც


საკვანძო მუხლები:

იერემია 4 : 14 ; იერემია 13 : 27 ; ეზეკიელი 18 : 31 ; მათე 23 : 26 ; ლუკა 6 : 45 ; იაკობი 4 : 8 ; 2კორინთელთა 7 : 1 ; ებრაელთა 10 : 22 ;
1.3.7. შიგნიდანაც განიწმიდე სასმისი, რათა წმიდა იყოს გარეთაც

იერ. 4,14; 13,27; ეზ. 18,31; მათ. 23,[26]; ლუკ. 6,45; იაკ. 4,8; 2კორ. 7,1; ებრ. 10,22

ბიბლიის მუხლები

იერემია 4
14. გულიდან ამოირეცხე ბოროტება, იერუსალიმო, რომ გადარჩე! როდემდის უნდა იბუდოს შენს წიაღში უკეთურმა ზრახვებმა?

იერემია 13
27. შენი გარყვნილება, ავხორცობა, და ბილწი ზრახვები. ველის ბორცვებზე დავინახე შენი სიბილწენი. ვაი შენ, იერუსალიმო! ნუთუ აღარ გასუფთავდები? როდემდის? 

ეზეკიელი 18
31. მოიშორეთ ყველა თქვენი შეცოდება, რაც ჩაგიდენიათ; შეიქმენით ახალი გული და ახალი სული. რისთვის უნდა ამოწყდეთ, ისრაელის სახლო?

მათე 23
26. თვალდავსილო ფარისეველო, ჯერ შიგნიდან გაწმინდე სასმისი თუ ჯამი, რათა წმიდა იყოს გარეთაც.

ლუკა 6
45. კეთილ კაცს თავისი გულის კეთილი საუნჯიდან გამოაქვს კეთილი და ბოროტ კაცს თავისი გულის ბოროტი საუნჯიდან გამოაქვს ბოროტი, რადგანაც გულის სისავსისგან მეტყველებს მისი ბაგე.

იაკობი 4
8. მიუახლოვდით ღმერთს და მოგიახლოვდებათ; განიბანეთ ხელები, ცოდვილნო, და განიწმინდეთ გულები, ორგულნო.

2კორინთელთა 7
1. ამრიგად, რაკი ეს აღთქმანი გვაქვს, საყვარელნო, განვიწმიდოთ ხორცისა და სულის ყოველგვარი მწიკვლისაგან და სრულვყოთ სიწმიდე ღვთის მოშიშებით.

ებრაელთა 10
22. მივეახლოთ მას წრფელი გულითა და რწმენის სისრულით, უკეთური სინიდისისაგან სხურებით გულგაწმენდილნი და სუფთა წყლით ტანგაბანილნი,