წინასწარმეტყველებათა დროისა და ადგილთა შესახებ


საკვანძო მუხლები:

ესაია 1 : 1 ; ესაია 2 : 1 ; ესაია 6 : 1 ; ესაია 13 : 1 ; ოსია 1 : 1 ; ამოსი 1 : 1 ; მიქა 1 : 1 ; ნაუმი 1 : 1 ;
2.11.35. წინასწარმეტყველებათა დროისა და ადგილთა შესახებ

წინასწარმეტყველების თარიღი:
- მეფის სიკვდილის წლის მიხედვით ეს.6,1
- მეფეთა მეფობის წლების მიხედვით ეს.1,[1] ოს.1,1 ამ.1,1 მიქ.1,1

ნაწინასწარმეტყველებია ადგილთა შესახებ:
- იუდაზე ეს.1,[1]; 2,1
- იერუსალიმზე ეს.1,[1]; 2,1 მიქ.1,1
- ბაბილონზე ეს.13,1
- ისრაელზე ამ.1,1
- სამარიაზე მიქ.1,1
- ნინევიაზე ნაუმ.1,1


----------------------------
სურათზე ბაბილონის ნანგრევები, დასტური წინასწარმეტყველების აღსრულებისა