სიტყვა “დღის“ გაგებისთვის ბიბლიაში

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 2 ; დაბადება 2 : დაბადება 8 : 22 ; დაბადება 40 : 20 ; გამოსვლა 20 : 8 ; ნეემია 9 : 3 ; იობი 3 : 1 ; ფსალმუნები 73 : 16 ; ფსალმუნები 89 : 4 ; დაბადება 1 : 13 ; ესაია 2 : 11 ; ესაია 10 : 20 ; ესაია 13 : 6 ; დაბადება 1 : 19 ; დაბადება 1 : 23 ; იერემია 20 : 14 ; იერემია 33 : 20 ; დანიელი 7 : 9 ; დანიელი 12 : 11 ; ოსია 2 : 18 ; ამოსი 5 : 18 ;
2.1.8. სიტყვა “დღის“ გაგებისთვის ბიბლიაში

შესაქმის დღეები:
I დაბ.1,2-[5]; 3ეზრ.6,38
II დაბ.1,6-[8]; 3ეზრ.6,41
III დაბ.1,9-[13]; 3ეზრ.6,42.44.51
IV დაბ,1,14-[19]; 3ეზრ.6,45
V დაბ.1,20-[23]; 3ეზრ.6,47
VI დაბ.1,24-31; 2,1.2; 3ეზრ.6,53
VII დღეს ღმერთმა დაისვენა დაბ.2,2.3 გამ.20,8-11

დღე სიტყვასიტყვით:
დღეღამე იწყება საღამოს და მთავრდება მეორე საღამოს დაბ.1,[5].8.13.19.23.31
დღეღამის ნათელი ნაწილი დაბ.1,5.16
დღეღამე დაბ.1,16 ფს.73,16 მარ.5,5
სამუშაო დღეები ლუკ.13,14
დღის მეოთხედი ნეემ.9,3

ღვთის აღთქმა: 
დღე და ღამე არ გაუქმდება, ვიდრე ქვეყანა იქნება დაბ.8,22 იერ.33,20

სიტყვა “დღის“ სხვა გამოყენება:
“ნოეს დღეები“ მათ.24,37
მადლის პერიოდი - “სანამ დღეა“ ინ.9,4
დროის ხანგრძლივობა - “ათასი წელი ერთი დღე“ ფს.89,4; 2პეტ.3,8

ქრისტეს მორწმუნენი - “დღის ძენი“ 1თეს.5,5-8

ქრისტეს მეორედ მოსვლა - უფლის დღე - განკითხვის დღე ეს.2,11.12.17.20; 13,6.9.13 ამ.5,18-20 საქ.2,20; 2პეტ.3,7; 1თეს.5,2; 2 ტიმ.1,12 ებრ.4,1-9
წინასწარმეტყველური პერიოდი დან.12,11 გმცხ.2,10
მარადისობა - ღმერთი - “ძველი დღეთა“ დან.7,9.13
ჩვენი დრო - უკანასკნელ დღეებში მიქ.4,1 საქ.2,17;1პეტ.1,20 ებრ.1,[1]
წინასწარმეტყველური სიტყვა 2პეტ.1,19
ისრაელის ნარჩომის აღდგენის დრო ეს.10,20 ოს.2,18.20
გაჭირვების დღე ინ.16,23
ბოლო ჟამი მათ.24,29; 2პეტ.3,10
დიადი დღე გმცხ.16,14

დაბადების დღე
საკუთარი დაბადების დღე დასწყევლეს იობ.3,1-11 იერ.20,14.15
იდღესასწაულეს დაბ.40,20 მარ.6,21