ნუ იტყვი: წარსული დროება აწმყოს სჯობდაო


საკვანძო მუხლები:

მსაჯულნი 6 : 13 ; ფსალმუნები 13 : 5 ; ფსალმუნები 21 : 31 ; ფსალმუნები 23 : 6 ; ფსალმუნები 111 : 2 ; ეკლესიასტე 7 : 10 ; იერემია 44 : 22 ; რომაელთა 1 : 22 ; ფსალმუნები 45 : 10 ;
1.2.60 ნუ იტყვი: წარსული დროება აწმყოს სჯობდაო

- რადგან სიბრძნე არ ახლავს ამ კითხვას ეკლ.7,[10]

- მინებებული ნუ ვიქნებით აწმყო ყოფას, ძველი დრო აღარ არის, სასწაულებს რომ ახდენდა უფალიო, რადგან ღმერთი ჩვენთანაა მსაჯ.6,13.14

- ცოდვის გამოა ის, რაც არ მოგვწონს ჩვენს დროში ეს.50,1 იერ.44,22.23 რომ.1,22-32

- შევჩერდეთ და გავიგოთ, რომ ღმერთია უფალი ფს.45,10

- საჭიროა ვიყოთ მაძიებელთა თაობა ფს.23,6

- საჭიროა ყოველი შთამომავლობა ემსახუროს უფალს და ახალშობილებმა ისმინონ მის შესახებ ფს.21,30.31

- მაშ ვიცოდეთ, რომ ღმერთი მართალთა თაობაშია ფს.13,5

- და რომ მართლის შთამომავლობა დალოცვილი იქნება ფს.111,2