აარონი


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 4 : 14 ; გამოსვლა 5 : 1 ; გამოსვლა 6 : 13 ; გამოსვლა 7 : 1 ; გამოსვლა 15 : 20 ; გამოსვლა 17 : 10 ; გამოსვლა 19 : 24 ; გამოსვლა 24 : 1 ; გამოსვლა 28 : 1 ; გამოსვლა 29 : 27 ; გამოსვლა 30 : 7 ; გამოსვლა 32 : 1 ; ლევიანნი 8 : 13 ; ლევიანნი 9 : 2 ; ლევიანნი 10 : 3 ; ლევიანნი 16 : 17 ; რიცხვნი 12 : 1 ; რიცხვნი 16 : 46 ; რიცხვნი 17 : 2 ; რიცხვნი 20 : 12 ; რიცხვნი 33 : 39 ; მეორე რჯული 10 : 6 ; იესო ნავეს ძე 24 : 5 ; 1ნეშტთა 12 : 27 ; 1ნეშტთა 27 : 17 ; ფსალმუნები 105 : 16 ; ებრაელთა 5 : 1 ; ებრაელთა 7 : 11 ; ებრაელთა 9 : 7 ;
1.8.62 აარონი

(ბრწყინვალე, აზრიანი)

ა. წარმომავლობა და ოჯახი:
- ლევის შთამომავალი, ყამრამისა და იოქებედის ძე გამ.6,20
- მოსეს უფროსი ძმა გამ.7,7
- მირიამის ძმა გამ.15,20
- ელისაბედის ქმარი გამ.6,23
- ნადაბის, აბიჰუს, ელიაზარისა და ითამარის მამა გამ.6,23

ბ. დაკავებული მდგომარეობა:
- მოსეს დამხმარე გამ.4,14-16
- მოსეს „ქადაგი“ გამ.7,1.2
- მოსესთან ერთად ებრძანა გამოეყვანათ ისრაელიანები ეგვიპტიდან გამ.6,13.26 იესნ.24,5

გ. მისი განსაკუთრებული პრივილეგიები:
- წარდგა ფარაონთან გამ.5,1
- ახდენდა სასწაულებს გამ.7,9.10.19.20
- ეკავა მოსეს ზეაპყრობილი ხელები ლოცვისას გამ.17,10-12
- ავიდა სინაის მთაზე გამ.19,24; 24,1.9
- იხილა ღვთის დიდება გამ.24,9.10
- განსჯიდა ისრაელიანებს მოსეს არყოფნისას გამ.24,14
- ჰქონდა უფლება შესულიყო ფარდის უკან საწმიდარში ლევ.16,17
- დალოცა ხალხი ლევ.9,22
- გამოექომაგა მირიამს რიცხ.12,10-12

დ. მისი ცოდვები:
- გადაიხარა კერპთაყვანისმცემლობისკენ გამ.32,1-4
- ხალხი ჩააგდო ცოდვაში და თავს იმართლებდა გამ.32,21-25
- მონაწილეობდა მოსეს წინააღმდეგ ჯანყში რიცხ.12,1-16 
- მოსესთან ერთად გამოავლინა დაუმორჩილებლობა მტრობის წყლებთან რიცხ.20,12.24

ე. მისი ხასიათი:
- კარგი ორატორი გამ.4,14
- სუსტია კრიტიკულ მომენტებში გამ.32,1-35
- გამოავლინა შური რიცხ.12,2
- აცნობიერებდა თავის ბრალს რიცხ.12,11
- მორჩილია ლევ.10,3.6.7
- უფლის წმიდანი ფს.105,16

ვ. მისი სიწმიდე:
- არჩეულ იქნა ღმერთის მიერ გამ.28,1
- მისი ძეები - მღვდლები ლევ.8,13
- მირონცხებული გამ.30,30
- დაკისრებული მოვალეობანი გამ.30,7-10
- ატარებდა განსაკუთრებულ სამოსელს გამ.39,27-29
- იქნა დაყენებული ისრაელიანთა მოძღვრად ლევ.10,11
- გამოყოფილ იქნა მსხვერპლის შემწირველად ლევ.9,2-22 ებრ.5,1-4
- მხოლოდ მას შეეძლო ფარდის იქით შესვლა საწმიდარში გამ.30,10 ებრ.9,7.25
- შეუნდობდა ხალხს რიცხ.16,46-48
- ღმერთმა დაამტკიცა მისი უფლება რიცხ.17,2-10 ებრ.9,4
- სიკვდილი გამორიცხავდა მის და მის მემკვიდრეთა მღვდლობას ებრ.7,23
- ამიტომ დაყენებულ იქნა აარონიანთა მღვდლობა მელქიცედეკის ქვემოთ, რომელიც არის საუკუნო ებრ.7,11-17

ზ. სიკვდილი და მემკვიდრეობითი მღვდლობა:
- იცოცხლა 123 წელი რიცხ.33,39
- სიკვდილი რიცხ.20,23-29
- მემკვიდრე გახდა მისი ძე ელიაზარი რიცხ.20,25-28 რჯ.10,6

თ. აარონიანები - აარონის შთამომავლები:
- იბრძოდნენ დავითის მხარეს 1ნეშ.12,27
- ცადოკის წინამძღოლობით 1ნეშ.27,17