ბიბლია დაიწერა ჩვენდა დასამოძღვრად


საკვანძო მუხლები:

ესაია 48 : 17 ; რომაელთა 15 : 4 ; 1კორინთელთა 9 : 10 ; 1კორინთელთა 10 : 11 ;
1.1.3 ბიბლია დაიწერა ჩვენდა დასამოძღვრად

ეს. 48,17.18 რომ.15,4,, 1კორ.9,10,, 10,[11]

თემის ბიბლიური მუხლები

ესაია 48 თავი
17. ასე ამბობს უფალი, შენი მხსნელი, ისრაელის წმიდა; მე ვარ უფალი, შენი ღმერთი, დამმოძღვრავი სასიკეთოდ, სავალ გზაზე შენი წარმმართველი.
18. ნეტავ ყურადგეღო ჩემი მცნებები! მაშინ მდინარესავით იქნებოდა შენი სიმრთელე და ზღვის ტალღებივით - შენი სიმართლე.


რომაელთა 15 თავი
4. ხოლო ყველაფერი, რაც უწინ დაიწერა, ჩვენს დასამოძღვრად დაიწერა, რათა მოთმინებითა და წერილისმიერი ნუგეშისცემით სასოება გვქონდეს.


1კორინთელთა 9 თავი
10. თუ სწორედ ჩვენზე ამბობს ამას? რადგანაც მხვნელი იმედით უნდა ხნავდეს და ლეწვისას მლეწავსაც უნდა ჰქონდეს იმის იმედი, რომ თავის წილს მიიღებს.
1კორინთელთა 10 თავი
11. ყოველივე ეს ნიმუშად დაიდო მათთვის და დაიწერა ჩვენს შესაგონებლად, რომელთაც მივაღწიეთ ჟამთა დასასრულს


__თემაზე წერდნენ__
***
კითხვა საღვთოსა წერილთა გონებას გაანათლებსა.
__ არჩილი __

***
უგუნური წიგნები ჯოჯოხეთისკენ წინამძღოლი მაშხალებია, ხოლო კარგები - ზეცისკენ გზამკვლევნი.
__ თ. პროხანოვი __