ბიბლიური სამართლებრივი პროცედურები

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 9 : 6 ; გამოსვლა 2 : 12 ; გამოსვლა 18 : 13 ; გამოსვლა 21 : 19 ; გამოსვლა 22 : 4 ; გამოსვლა 23 : 6 ; ლევიანნი 6 : 2 ; ლევიანნი 20 : 14 ; ლევიანნი 24 : 16 ; რიცხვნი 5 : 12 ; რიცხვნი 35 : 6 ; მეორე რჯული 1 : 17 ; მეორე რჯული 16 : 19 ; მეორე რჯული 17 : 8 ; მეორე რჯული 21 : 1 ; მეორე რჯული 25 : 1 ; იესო ნავეს ძე 20 : 2 ; 3მეფეთა 3 : 16 ; 3მეფეთა 7 : 7 ; 2ნეშტთა 19 : 5 ; ეზრა 7 : 26 ; ეზრა 10 : 8 ;
4.19.6 ბიბლიური სამართლებრივი პროცედურები

ა) მსაჯულთა დანიშნულება გამ.18,13-26 2ნეშ.19,5-11
1. მოსე, პირველი მსაჯული გამ.18,13-27
2. ღვთისმსახურები -მსაჯულები მცირე საქმეში გამ.18,22
3. მეფე როგორც მსაჯული 3მფ.7,7

ბ) საჩივრების გადაცემა სასამართლოში:
1. უბრალო საქმეები გადაეცემოდა მოსამართლეებს რჯ.25,1.2
2. განსაკუთრებულ საქმეებს განიხილავდნენ მღვდლები რჯ.17,8-11
3. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საქმეები გადაეცემოდა გადასაწყვეტად უფალს რიცხ.5,12-31 რჯ.21,1-9
4. მსაჯულებს უნდა გადაეწყვიტათ სამართლიანად გამ.23,6-8
5. ქრთამი იყო აკრძალული რჯ.16,19

გ) სასამართლოს გამართვის ადგილი:
1. ქალაქის კარიბჭეებთან რჯ.21,19
2. სამსჯავრო დარბაზში 3მფ.7,7

დ) სასამართლოს გადაწყვეტილება:
1. ითვლებოდა, რომ იყო ღმერთისგან რჯ.1,17
2. მართალი უნდა გამართლდეს, ხოლო უკეთური დაისაჯოს რჯ.25,1
3. სასჯელი უნდა იქნას აღსრულებული რჯ.25,2.3

ე) აპელაციებს ასრულებდნენ:
1. მოსე გამ.18,26
2. მღვდლები რჯ.17,8-11
3. მეფე 3მფ.3,16-27

ვ) სასჯელები:
1. მძიმე სხეულებრივი დაზიანებისთვის ლევ.24,19.20
2. ქურდობისთვის გამ.22,4
3. ცეცხლის წაკიდება სხვისი ქონებისთვის გამ.22,6
4. მოტყუებით წართმევისთვის ლევ.6,2-5
5. ცხოველთა დაზიანებისთვის გამ.21,35.36 ლევ.24,18.21
6. ცხოველის ორმოში ჩაგდებით დამალვისთვის გამ.21,33.34
7. ნათხოვარი პირუტყვის დაზიანებისთვის გამ.22,14
8. სხვის ნაკვეთში საქონლის შეშვებისთვის გამ.22,5

ზ) სასჯელის სახეები:
1. სამაგიეროს მიზღვა იმავე ქმედებით დაბ.9,6 ლევ.24,19.20
2. დაწვა ლევ.20,14
3. ხელის მოკვეთა რჯ.25,11.12
4.ჩამოხრჩობა რჯ.21,22.23
5. ქვით ჩაქოლვა ლევ.24,16
6. გაშოლტვა რჯ.25,2.3
7. საზოგადოებიდან მოკვეთა ეზრ.10,8
8. დატუსაღება ეზრ.7,26
9. მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება გამ.21,19
10. ზღვევა გამ.2,12.14.15

თ) დაცვა:
1. ქალაქი თავშესაფრები რიცხ.35,6-15
2. დაცვა სასამართლომდე რიცხ.35,12
3. მკვლელი არ სარგებლობს დაცვით რიცხ.35,30.31
4. წინასწარ განზრახვის გარეშე მკვლელი რჩებოდა ქალაქ თავშესაფარში მღვდელმთავრის სიკვდილამდე იესნ.20,2-6