ხვალე კი არა, დღეს...


საკვანძო მუხლები:

ეკლესიასტე 9 : 10 ; ეკლესიასტე 11 : 2 ; რომაელთა 13 : 11 ; 1კორინთელთა 7 : 31 ; გალატელთა 6 : 10 ; ეფესელთა 5 : 16 ; ეფესელთა 6 : 13 ; კოლასელთა 4 : 5 ;
1.5.5. ხვალე კი არა, დღეს...

ეკლ. 9,10; 11,2; რომ. 13,11-14; 1კორ. 7,31; გალ. 6,10; ეფ. 5,[16]; 6,13; კოლ. 4,5

ბიბლიის მუხლები

ეკლესიასტე 9
10. რისი კეთების ძალაც შესწევს შენს ხელებს, აკეთე; რადგან არც საქმე, არც საფიქრალი, ცოდნა, ან სიბრძნე არ გაგყვება შავეთში, სადაც მიდიხარ.

ეკლესიასტე 11
2. მიეც ნაწილი ქონებისა შვიდს, რვასაც კი, რადგან არ იცი, რა უბედურება მოელის ქვეყანას.

რომაელთა 13
11. მაშ, ასე მოიქეცით, რაკიღა იცით დრო, ვინაიდან მოახლოვდა ძილისგან თქვენი გამოფხიზლების ჟამი, და ხსნა ახლა უფრო ახლოა ჩვენთან, ვიდრე მაშინ, როცა ვირწმუნეთ.
12. ღამე მიიწურა და მოახლოვდა დღე; მაშ, განვიშოროთ ბნელის საქმენი და შევიმოსოთ ნათლის საჭურვლით.
13. და როგორც დღისით, ღირსეულად ვიაროთ: არა ღორმუცელობით და სიმთვრალით, არა სიმრუშით და სიბილწით, არა შუღლით და შურით,
14. არამედ შეიმოსეთ უფალი ქრისტე, და ხორცზე ზრუნვას ნუ აქცევთ ავხორცობად.

1კორინთელთა 7
31. ამ ქვეყნით მოსარგებლენი კი - როგორც მოზარალენი, ვინაიდან წარმავალია საწუთროს ხატი.

ეფესელთა 5
16. გაუფრთხილდით დროს, რადგანაც უკეთურნი არიან დღენი.

ეფესელთა 6
13. ამიტომ ხელთ იპყარით ღვთის საჭურველი, რათა უკეთურ დღეს შეგეძლოთ წინააღმდეგობა და, ყოვლის მძლეველნი, კვლავ მტკიცედ იდგეთ. 

კოლასელთა 4
5. ბრძნულად მოიქეცით გარეშეთა მიმართ; დრო მოიხმარეთ.

__თემაზე წერდნენ__
***
ნუ იტყვი: “ხვალ”. იქნებ შენთვის აღარ დადგეს ხვალინდელი დღე. ის, ვინც ცოდვათა შენდობას დაჰპირდა მონანულთ, ცოდვაში მყოფთ ხვალინდელი დღის დადგომას არ დაჰპირებია.
__ წმ. გრიგოლ დიოლოგოსი __