შეკრებულობა უფლის ცხებულის წინააღმდეგ


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 2 : 2 ; მათე 2 : 4 ; მათე 26 : 3 ; მათე 27 : 1 ; მარკოზი 8 : 31 ; ლუკა 23 : 10 ; იოანე 8 : 3 ; იოანე 18 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 4 : 5 ; საქმენი მოციქულთა 6 : 12 ;
2.12.13. შეკრებულობა უფლის ცხებულის წინააღმდეგ 

ფს.2,2 მათ.2,[4]; 26,3; 27,1 მარ.8,31 ლუკ.23,10 ინ.8,3; 18,3 საქ.4,5; 6,12

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 2
2. ამქვეყნიური მეფეები ამხედრებულან და შეთქმულან წარჩინებულნი უფლის წინააღმდეგ, და მის ცხებულზე გალაშქრებულან.

მათე 2
4. შეკრიბა ყველა მღვდელმთავარი და ერის მწიგნობარნი და გამოიკითხა მათგან, სად უნდა შობილიყო იესო ქრისტე. =2.12.13.

მათე 26
3. მაშინ შეიკრიბნენ მღვდელმთავარნი, მწიგნობარნი და ხალხის უხუცესნი კაიაფად წოდებული მღვდელმთავრის კარზე.

მათე 27
1. როცა ინათა, მღვდელმთავრებმა და ხალხის უხუცესებმა ბჭობა გამართეს იესოს წინააღმდეგ, რათა მოეკლათ იგი.

მარკოზი 8
31. და დაუწყო მათ სწავლება, რომ ძეს კაცისას ელოდა მრავალი ტანჯვის დათმენა, შეურაცხყოფა უხუცესთაგან, მღვდელმთავართა და მწიგნობართაგან, სიკვდილით დასჯა და მესამე დღეს აღდგომა.

ლუკა 23
10. მღვდელმთავრები და მწიგნობრები კი იდგნენ და თავგამოდებით ბრალს სდებდნენ მას.

იოანე 8
3. ხოლო მწიგნობრებმა და ფარისევლებმა მოიყვანეს ქალი, რომელიც მრუშობისას შეეპყროთ, შუაში დააყენეს

იოანე 18
3. მაშინ წაიყვანა იუდამ რაზმი და მღვდელმთავართა და ფარისეველთა მსახურნი, და მივიდა იქ ლამპრებით, ჩირაღდნებითა და საჭურვლით.

საქმენი მოციქულთა 4
5. მეორე დღეს იერუსალიმში შეიკრიბნენ მათი მთავარნი, უხუცესნი და მწიგნობარნი,

საქმენი მოციქულთა 6
12. და აღძრეს ხალხი, უხუცესნი და მწიგნობარნი, თავს დაესხნენ, მოიტაცეს და სინედრიონში მიიყვანეს.