ღვთის სული - შემოქმედი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 2 ; იობი 26 : 13 ; ფსალმუნები 32 : 6 ; ფსალმუნები 103 : 30 ; ესაია 40 : 13 ;
2.4.1 ღვთის სული - შემოქმედი

დაბ.1,[2] იობ.26,13 ფს.32,6,, 103,30 სიბრ.1,7 ეს.40,13

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 1
2. მიწა იყო უსახო და უდაბური, ბნელი იდო უფსკრულზე და სული ღვთისა იძვროდა წყლებს ზემოთ.

იობი 26
13. მისი სულით გაბრწყინდა ცა, განგმირა მისმა ხელმა გაქცეული გველი.

ფსალმუნი 32
6. უფლის სიტყვით შეიქმნა ზეცა და მისი ბაგეების ქარით - მთელი მისი საკრებულო

ფსალმუნი 103
30. გაუშვებ შენს სულს - წარმოიქმნებიან და განაახლებ პირს მიწისას.

სიბრძნე სოლომონისა 1
7. რადგან ქვეყნიერება აავსო უფლის სულმა და ყოვლისმპყრობელმა ყოველი ნათქვამი უწყის
.
ესაია 40
13. ვის დაუსაზღვრავს უფლის სული და ვინ განასწავლა ის თავისი რჩევით?