სამართლიანია ღმერთი


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 9 : 17 ; ფსალმუნები 10 : 7 ;
2.2.32. სამართლიანია ღმერთი 

ფს.9,[17],, 10,7 

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 9
17. ცნობილია უფალი, სამართლის მოქმედი. ბოროტი გაება თავისი ხელით დაგებულ მახეში. სელა.

ფსალმუნი 10
7 რადგან მართალია უფალი, უყვარს სიმართლე. გულწრფელი იხილავს მის სახეს.