ღმერთის სახელთა შესახებ, რომლებიც ახასიათებენ მას

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 1 ; დაბადება 14 : 18 ; დაბადება 15 : 2 ; დაბადება 17 : 1 ; დაბადება 18 : 3 ; დაბადება 21 : 33 ; დაბადება 28 : 3 ; დაბადება 35 : 11 ; გამოსვლა 3 : 6 ; გამოსვლა 6 : 8 ; გამოსვლა 14 : 13 ; გამოსვლა 19 : 3 ; გამოსვლა 20 : 2 ; გამოსვლა 33 : 19 ; გამოსვლა 34 : 5 ; ლევიანნი 20 : 7 ; რიცხვნი 11 : 23 ; რიცხვნი 32 : 13 ; მეორე რჯული 4 : 24 ; მეორე რჯული 5 : 6 ; მეორე რჯული 6 : 4 ; მეორე რჯული 9 : 26 ; მეორე რჯული 10 : 17 ; მეორე რჯული 33 : 27 ; 1მეფეთა 17 : 45 ; 2ნეშტთა 16 : 9 ; იობი 11 : 7 ; ფსალმუნები 10 : 4 ; ფსალმუნები 32 : 13 ; ფსალმუნები 45 : 8 ; ფსალმუნები 65 : 7 ; ფსალმუნები 75 : 2 ; ფსალმუნები 88 : 11 ; ფსალმუნები 89 : 2 ; ფსალმუნები 90 : 1 ; ფსალმუნები 134 : 5 ; ფსალმუნები 135 : 3 ; ფსალმუნები 138 : 7 ; იგავნი 15 : 3 ; ესაია 1 : 24 ; ესაია 5 : 24 ; ესაია 6 : 8 ; ესაია 14 : 24 ; ესაია 37 : 16 ; ესაია 40 : 26 ; ესაია 47 : 4 ; ესაია 48 : 2 ; იერემია 1 : 12 ; იერემია 10 : 10 ; იერემია 15 : 16 ; იერემია 17 : 10 ; იერემია 20 : 11 ; იერემია 23 : 24 ; იერემია 31 : 31 ; იერემია 32 : 17 ; იერემია 51 : 15 ; დანიელი 2 : 18 ; დანიელი 4 : 31 ; ამოსი 8 : 14 ; ზაქარია 2 : 13 ; მალაქია 1 : 10 ; მათე 5 : 48 ; მათე 19 : 26 ;
2.2.7ა. ღმერთის სახელთა შესახებ, რომლებიც ახასიათებენ მას

შევეცადე ჩამომეთვალა ისინი იმ თანმიმდევრობით, როგორც გვხვდებიან მთელ წმიდა წერილში. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა თარგმანებში გვხვდება განსხვავებული წაკითხვები, რომელთაც სამომავლოდ ჩავრთავ. ისინი უფრო მეტად გაამრავალმხრივებენ ჩვენს ცოდნას ღმერთის შესაზებ

1. ელოჰიმი (დიდი, ყოვლადძლიერი. დაბოლოება - ჰიმი მიანიშნებს მრავლობით რიცხვზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს მრავალ ღმერთს, რადგან ღმერთი ერთია რჯ.6,4) დაბ.1,[1].26 რჯ.6,4.14; 10,17 ფს.75,2; 88,11 ეს.40,26.28 იერ.1,12; 32,17; 51,15 რომ.1,20 გმცხ.4,11

2. ელ ელიონი (უზენაესი) დაბ.14,[18] ფს.90,1 ზირ.47,5(6 რუს) დან.4,31 ფლპ.4,7.19

3. ადონაი (ბატონი, უფალი) დაბ.15,[2]; 18,3 რჯ.9,26 ფს.134,5; 135,3 დან.4,31 ლუკ.6,46; 7,21.23

4. ელ შადაი (ყოვლისშემძლე) დაბ.17,[1]; 18,14; 28,3; 35,11 გამ.6,3 რიცხ.11,23 რჯ.10,17 იობ.11,7 იერ.32,17 დან.4,34 მათ.19,26 ლუკ.1,6 საქ.24,16 ეფ.3,20 ფლპ.4,13 ებრ.7,25

5. საუკუნო ღმერთი დაბ.21,[33] რჯ.33,27 ფს.89,2 ეს.40,28; 57,15 იერ.10,10 დან.4,31 რომ1,20; 16,26; 1ტიმ.1,17

6. იაჰვე, იეჰოვა (მე ვარ, რომელიც ვარ) გამ.3,[6].7.12-16.18; 6,2.4; 14,13; 19,3-6 ლევ.20,7.8; 22,32 (პირველი მცნება და სხვა სახელები სახელ იეჰოვას განვრცობილი განმარტებებია გამ.20,[2]-6; 33,19; 34,5-7 რჯ.5,6-10)

7. ეჭვიანი, შურისმგებელი ღმერთი გამ.20,5 რიცხ.32,13 რჯ.4,24; 6,[15]

8. საბაოთ უფალი (ზეციურ ძალთა უფალი) 1მფ.17,[45] ფს.45,8 ეს.1,24; 5,24; 14,24.27; 37,16; 47,4; 48,2; 54,5 იერ.15,16; 20,11-13; 31,34 მალ.1,10.11 იაკ.5,4; 2კორ.12,9.10

9. ელ როი (ყოვლისმხილველი) 2ნეშ.16,9 ფს.10,[4]; 32,13; 65,7; 138,7.12 იგ.15,3 იერ.17,10; 23,24 ზაქ.2,13 ებრ.4,13

10. დიდი ფს.134,5 დან.2,45 მალ.1,11

11. შურისმგებელი ღმერთი იერ.51,56

12. ზეციური ღმერთი დან.2,18

13. მარადცოცხალი დან.4,31

14.მარადიული დან.4,31

15. ყოვლისმპყრობელი გმცხ.1,18

16. სრულყოფილი მათ.5,48 

17. ცოცხალი იერ.10,10 ამ.8,14 საქ.14,15

18. მეუფე ეს.6,8 (რუსულში არ არის)

19. პატრონი იერ.31,31 (რუს. არ არის)


---------------------------
კომენტარები და საქმიანი წინადადებები დამიტოვეთ აქვე