მოციქულთა ძალაუფლება


საკვანძო მუხლები:

მათე 16 : 19 ; მათე 18 : 15 ; მათე 23 : 13 ; მარკოზი 16 : 20 ; ლუკა 11 : 52 ; იოანე 20 : 23 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 12 ; საქმენი მოციქულთა 10 : 45 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 20 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 27 ; იაკობი 3 : 1 ; 1პეტრე 4 : 10 ; 1პეტრე 5 : 1 ; 2პეტრე 1 : 1 ; რომაელთა 15 : 18 ; 1კორინთელთა 5 : 1 ; 1კორინთელთა 12 : 28 ; 2კორინთელთა 2 : 6 ; 2კორინთელთა 12 : 12 ; ეფესელთა 4 : 10 ; კოლასელთა 4 : 3 ; 1ტიმოთე 1 : 20 ; 2ტიმოთე 1 : 6 ;
4.6.4. მოციქულთა ძალაუფლება

- ჰქონდათ სასწაულმოქმედების ძალა მარ.16,20 საქ.2,3.4.43 რომ.15,18.19,, 2კორ.12,12 

- ასხავდნენ ხელს 2ტიმ.1,6 

- მოციქულებს არავითარი აბსოლუტური ძალაუფლება არ ჰქონიათ:
-ა. ცდილობდნენ ემწყემსათ ნებსით და არა ძალდატანებით 1პეტ.4,10,, 5,1.2,, 2პეტ.1,1 
-ბ. მოწაფე ანანია ხელს ასხავს სავლეს საქ.9,12.17
გ. კვიპროსელი და კირინელი მოწაფეები ახარებენ მოციქულებისგან დაუკითხავად საქ.11,20.21
-დ. წინასწარმეტყველებმა და მასწავლებლებმა ხელი დაასხეს პავლეს საქ.13,1-3 
-ე. მოციქულთა დრო მიდიოდა და მოდიოდა ეპისკოპოსების ანუ ხუცესთა დრო, რომელთაც გვერდში ეყენათ წინასწარმეტყველები და მასწავლებლები საქ.13,1 იაკ.3,1,, 1კორ.12,28 ეფ.4,10.11 
-ვ. მასწავლებელი ინიშნებოდა იმ ეკლესიაში, სადაც ხუცესს ჰქონდა მართვის ნიჭი და მასწავლებელის ნიჭი არ ჰქონდა ეფ.4,10.11 
-ზ. დიაკვანი ემსახურებოდა ხუცესს და მსაჭიროებელთ. ქადაგებდა, თუ ჰქონდა მქადაგებლის ნიჭი საქ.1,1-6,, 8,1.14 

- მოციქულებს ჰქონდათ მიცემული ზეციური გასაღებები:
-ა. ისევე, როგორც ძვ. აღთქმის მწიგნობრებსა და ფარისევლებს, რომლებიც არც თვით შედიოდნენ და არც სხვებს უშვებდნენ მათ.23,13 ლუკ.11,52 
-ბ. რასაც შეკრავთ მიწაზე, შეკრული იქნება ზეცაში მათ.18,16-18 ინ.20,23 საქ.5,3-10,, 13,8-11,, 1კორ.5,1.3-5,, 1ტიმ.1,20 
-გ. რასაც გაანთავისუფლებთ მიწაზე, თავისუფალი იქნება ზეცაში მათ.16,19,, 18,15.18.19 ინ.20,23 საქ.2,41,, 14,27,, 2კორ.2,6-11 კოლ.4,3 
-დ. ეს გასაღებები არ იყო ცოდვების პატიების უფლება მოციქულებისა და მემკვიდრე ეპისკოპოსებისგან. მათი სიტყვის მომსმენი ადამიანები ინანიებდნენ და იღებდნენ პატიებას ღმერთისგან საქ.8,22,, 10,45-47