უნდოა კაცის გული... ვინ შეიცნობს მას?


საკვანძო მუხლები:

იობი 1 : 5 ; იერემია 17 : 9 ; მარკოზი 7 : 21 ;
1.2.58. უნდოა კაცის გული... ვინ შეიცნობს მას? 

იობ.1,[5] იერ.17,9 მარ.7,21-23 

ბიბლიის მუხლები

იობი 1
5. როცა ჩამოთავდებოდა ლხინის დღეები, გაგზავნიდა იობი და განწმედდა მათ; ადგებოდა დილაადრიანად, აღავლენდა აღსავლენ მსხვერპლს მათი რიცხვისდა მიხედვით, რადგან ფიქრობდა იობი, ვაითუ რამე შესცოდესო ჩემმა ვაჟებმა და დაჰგმესო ღმერთი თავიანთ გულში. მუდამ ასე იქცეოდა იობი.

იერემია 17
9. უნდოა ყველას გული და უკურნებელი, ვინ შეიცნობს მას? =1.2.24.

მარკოზი 7
21. ვინაიდან შიგნიდან, კაცის გულიდან გამოვლენ: ბოროტი ზრახვანი, მრუშობანი, პარვანი, კაცისკვლანი,
22. სიძვანი, ანგარებანი, უკეთურებანი, მზაკვრობანი, გარყვნილება, თვალის სიავე, გმობა, ქედმაღლობა, უგუნურება.
23. ყოველივე ეს შიგნიდან გამოდის და ბილწავს კაცს.