მეფე დავითი


საკვანძო მუხლები:

რუთი 4 : 17 ; 1მეფეთა 16 : 1 ; 1მეფეთა 17 : 4 ; 1მეფეთა 18 : 1 ; 1მეფეთა 19 : 1 ; 1მეფეთა 21 : 6 ; 1მეფეთა 22 : 1 ; 1მეფეთა 23 : 1 ; 1მეფეთა 24 : 1 ; 1მეფეთა 25 : 1 ; 1მეფეთა 26 : 1 ; 1მეფეთა 27 : 5 ; 1მეფეთა 29 : 1 ; 1მეფეთა 30 : 1 ; 2მეფეთა 1 : 1 ; 2მეფეთა 3 : 1 ; 2მეფეთა 5 : 1 ; 2მეფეთა 6 : 1 ; 2მეფეთა 7 : 4 ; 3მეფეთა 2 : 4 ; 3მეფეთა 6 : 12 ; 3მეფეთა 8 : 15 ; 3მეფეთა 9 : 5 ; 1ნეშტთა 2 : 3 ; 1ნეშტთა 1 : 28 ; 1ნეშტთა 12 : 23 ; 1ნეშტთა 15 : 1 ; 1ნეშტთა 22 : 9 ; 1ნეშტთა 25 : 1 ; 2ნეშტთა 13 : 5 ; ფსალმუნები 53 : 1 ; ფსალმუნები 58 : 1 ; ფსალმუნები 88 : 28 ; ფსალმუნები 131 : 11 ; ესაია 22 : 22 ; იერემია 23 : 5 ; ეზეკიელი 34 : 24 ; 1მეფეთა 20 : 1 ; მათე 1 : 1 ; მათე 22 : 41 ; მარკოზი 11 : 10 ; ლუკა 1 : 32 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 30 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 16 ; ებრაელთა 11 : 32 ;
1.8.52. მეფე დავითი

(დავითი - სიყვარული)

1. ცხოვრების ადრეული წლები:
დაიბადა ბეთლემში 1მეფ. 17,12
იესეს ძე რუთ. 4,17-22
გენეალოგია 1ნეშ. 2,3-15
იუდას შტოდან 1ნეშ. 1,28
უმცროსი ძე 1მეფ. 16,10-13
სახიერად ლამაზი 1მეფ. 17,22
მწყემსი 1მეფ. 16,11.13
ძლიერი 1მეფ. 17,34-36
ჰპოვა თავსაფარი სამუელთან 1მეფ. 19,18-24
დადო კავშირი იონათანთან 1მფ.20,1-42
ჭამა შენაწირი პური.მიიღო გოლიათის მახვილი 1მეფ. 21,6.9
თავი მოიგიჟიანა გეთში 1მეფ. 21-15
ცხოვრობდა გამოქვაბულში 1მეფ. 22,1-8
იხსნა კეყილი 1მეფ. 23,1-13
ღმერთმა დაიფარა იგი 1მეფ. 23,14.15
მეორე კავშირი იონათანთან 1მეფ. 23,16-18
ღვთის რჩეული 1მეფ. 16,1.13

2. მისი ცხოვრება საულის დროს:
კარის მუსიკოსი გუსლისტი 1მეფ. 16,14-23
საჭურველმტვირთელი 1მეფ. 16,21
მოკლა გოლიათი 1მეფ. 17,4.49
შეურიგდა ფილისტიმელებს 1მეფ. 17,32-54
უყვარდა იონათანს 1მეფ. 18,1-4
ბრძნული ქცევა 1მეფ. 18,5-30
წერდა ფსალმუნებს ფს. 58,1

3. დევნილი გმირი:
გაიქცა საულისგან 1მეფ. 19,1-18
გასცეს, მაგრამ გადარჩა 1მეფ. 19,19-29
დაწერა ფსალმუნი ფს. 53,1
შეიწყალა საულის სიცოცხლე 1მეფ. 24,1-22
შეურაცხყოფილ იქნა ნაბალისგან 1მეფ. 25,1-38
დაქორწინდა ნაბალის ქვრივზე 1მეფ. 25,39-42
კიდევ ერთხელ იხსნა საულის სიცოცხლე 1მეფ. 26,1-25
ცხოვრობდა ციკლაკში 1მეფ. 27,5-7
ხელნაკრავი იქნა ფილისტიმელებისგან 1მეფ. 29,1-11
გაანადგურა ყამალეკი 1მეფ. 30,1-31
დახოცა საულის მკვლელები 2მეფ. 1,1-16
დაიტირა საული 2მეფ. 1,17-27

4. მეფობა იუდეველებზე:
ცხებულ იქნა ხებრონში 2მეფ. 2,1-4.11
მოკავშირეთა ჩამონათვალი 1ნეშ. 12,23-40
ხანგრძლივი ბრძოლა საულის სახლთან 2მეფ. 3,1
აღშფოთებული აბნერი გადადის დავითთან 2მეფ. 3,28-39

5. მთელი ისრაელის მეფე:
იქნა ცნობილი მეფედ 2მეფ. 5,1-5
გამოიხსნა სიონი იებუსელებისგან 2მეფ. 5,6-10
ააშენა სახლი 2მეფ. 5,11
განამტკიცა სამეფო 2მეფ. 5,11-16
დაამარცხა ფილისტიმელები 2მეფ. 5,17-25
მიუძღოდა კიდობანს იერუსალიმში 2მეფ. 6,1-16
ორგანიზებულ იქნა მის მიერ მსახურება 1ნეშ. 15,1-29
გამოყო მუსიკოსები 1ნეშ. 25,1-31
აკურთხა ხალხი 2მეფ. 6,17-19

6. მისი სულიერი მნიშვნელობა:
წერდა ფსალმუნებს მათ. 22,41-45
წინასწარმეტყველი მუსიკოსი საქ. 2,30
შთაგონებული ღმერთისგან მათ. 22,43
ქრისტეს წინარე სახე იერ. 23,5.6
ატარებდა ქრისტეს სახელებს ეზეკ. 34,24
ქრისტე იშვა დავითისგან მათ. 1,1
"დავითის სამეფო" მარკ. 11,10
"დავითის ტახტი" ლუკ. 1,32
"დავითის საწმიდარი" საქ. 15,16
"დავითის სახლის გასაღები" ეს. 22,22
დავითის რწმენა ებრ. 11,32.33
დავითის აღთქმა 2მეფ. 7,4-17

7. მისი ტახტი საუკუნოა 2მეფ. 7,12.16; 3მეფ. 2,4; 6,12; 8,15.20; 9,[5]; 1ნეშ. 22,9.10; ფს. 88,28-39; 131,11.12
- მიცემულია ღმერთისგან სამარადჟამო მარილის აღთქმით 2ნეშ.13,[5] (მარილის თვისებაა შეინახოს, დააკონსერვოს. როცა ღმერთს სურს დადოს აღთქმა, რომელიც არ ექვემდებარება შეცვლას, იგი მას ამარილებს. ასე უცვლელია ეს აღთქმა, მიცემული დავითისა და მისი შთამომავლობისთვის)