სურვილთა, განზრახვათა, აღთქმათა აღსრულებისთვის

საკვანძო მუხლები:

მსაჯულნი 6 : 11 ; 1მეფეთა 1 : 4 ; 2მეფეთა 23 : 15 ; 3მეფეთა 8 : 18 ; ფსალმუნები 16 : 3 ; ფსალმუნები 43 : 19 ; ფსალმუნები 118 : 106 ;
1.5.2. __

- უფლის ნებას დაემორჩილე, როდესაც იცი ის მსაჯ.6,11-14 ფლპ.2,12.13

- ილოცე ღვთის წინაშე 1მფ.1,4-15

- თავგანწირვა 2მფ.23,15-17

- უფალი იწონებს ჩვენს სათნო სურვილს 3მფ.8,18

- არ განუდგე განზრახვას ფს.16,[3]; 43,19

- დაიფიცე და აასრულე ფს.118,106

- მოიწადინე მთელი გულით რომ.1,[11]

- ირბინე ისე, რომ მიიღო ჯილდო 1კორ.9,24.25

- დათრგუნე და დაიმონე სხეული, რათა სხვებს რომ უქადაგებ, თავად არ იყო უღირსი 1კორ.9,27

- მოთმინება გმართებთ, რათა აღასრულოთ ღვთის ნება ებრ.10,36

- ჩამოიშორეთ ყოველგვარი სიმძიმე და ხელ-ფეხშემკვრელი ცოდვა ებრ.12,1