შიში, რომ ანგელოზის ხილვის შემდეგ არ მოკვდე

საკვანძო მუხლები:

მსაჯულნი 6 : 22 ; მსაჯულნი 13 : 22 ; ლუკა 1 : 12 ;
2.9.1. შიში, რომ ანგელოზის ხილვის შემდეგ არ მოკვდე

მსაჯ. 6,22.23; 13,[22].23 ლუკ. 1,12.13.29.30 

ბიბლიის მუხლები

მსაჯულთა 6
22. მიხვდა გედეონი რომ ეს უფლის ანგელოზი იყო. თქვა გედეონმა: ვაი ჩემს თავს, უფალო, რადგან უფლის ანგელოზი პირისპირ ვიხილე!
23. უფალმა უთხრა: მშვიდობა შენდა, ნუ გეშინია, არ მოკვდები.

მსაჯულთა 13
22. უთხრა მანოახმა ცოლს: სიკვდილი არ აგვცდება, რადგან უფლის ანგელოზი ვიხილეთ. 
23. ცოლმა უთხრა: უფალს რომ ჩვენი სიკვდილი ნდომოდა, არ მიიღებდა აღსავლენს და ძღვენს ჩვენი ხელიდან. არ დაგვანახებდა და არ მოგვასმენინებდა ყველაფერს ამას.

ლუკა 1
12. მისი ხილვისას შეძრწუნდა ზაქარია და თავზარი დაეცა.
13. ხოლო ანგელოზმა უთხრა მას: ნუ გეშინია, ზაქარია, ვინაიდან შესმენილ იქნა შენი ვედრება, და შენი ცოლი ელისაბედი გიშობს ძეს, და უწოდებ მას სახელად იოანეს.
29. ხოლო ის შეძრწუნდა მის სიტყვაზე და ჩაფიქრდა: ნეტა რას უნდა ნიშნავდეს ეს მოკითხვაო?
30. ანგელოზმა უთხრა მას: ნუ გეშინია, მარიამ, რადგანაც ჰპოვე მადლი ღმრთის წინაშე.