მოუთვინიერებელი ენა შედარებულია...

საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 32 : 33 ; ფსალმუნები 51 : 4 ; ფსალმუნები 56 : 5 ; ფსალმუნები 63 : ფსალმუნები 139 : 4 ; იგავნი 16 : 27 ; იერემია 9 : 7 ; იაკობი 3 : 6 ; რომაელთა 3 : 13 ;
4.18.3. მოუთვინიერებელი ენა შედარებულია...

1. გველეშაპის შხამს, ასპიტის გესლს -- რჯ.32,33 ფს.63,4,, 139,4 იაკ.3,[8].14 რომ.3,13.14 

2. გალესილ სამართებელს, ბასრ მახვილს, წამახულ მშვილდს -- ფს.51,4,, 56,5,, 63,4 იერ.9,7

3. მოგიზგიზე ცეცხლს, ალს გეენისგან -- იგავ.16,27 იაკ.3,[6] 

4. უსაბელო ცხენსა და უსაჭო ხომალდს -- იაკ.3,3.4 

5. პირაშკმულ სამარეს --რომ.3,13