ღმერთი სჯის, წვრთნის თავის ურჩ შვილებს

საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 28 : 33 ; მეორე რჯული 29 : 23 ; 2ნეშტთა 28 : 17 ; ფსალმუნები 37 : 3 ; ესაია 1 : 5 ; ესაია 5 : 17 ; ესაია 34 : 9 ; იერემია 2 : 15 ; იერემია 4 : 16 ; იერემია 5 : 3 ; იერემია 6 : 8 ; იერემია 8 : 22 ; იერემია 30 : 12 ; გოდება იერემიასი 5 : 2 ; ეზეკიელი 23 : 13 ; ეზეკიელი 30 : 12 ; დანიელი 9 : 9 ; ოსია 5 : 13 ; ოსია 7 : 9 ; ოსია 8 : 7 ; ამოსი 4 : 11 ; ნაუმი 3 : 19 ; სოფონია 3 : 1 ;
3.51.17. ღმერთი სჯის, წვრთნის თავის ურჩ შვილებს

ფს.37,3 ებრ.12,5-8

- მოოხრება ქვეყნის ეს.1,[7] იერ.6,8

- გადამწვარი ქალაქები რჯ.29,23 ეს.34,9 იერ.2,15 ეზეკ.30,12 ლუკ.19,43.44

- უცხოები შეჭამენ თქვენი მიწის ნაყოფს რჯ.28,33.48-51; 2ნეშ.28,17.18 ეს.1,[7]; 5,17 იერ.4,16.17 გოდ.5,2 ოს.7,9; 8,7 

- ნაოხარი ქალაქი რჯ.28,52 ეს.1,8

- ამაოდ ურტყამს ზოგიერთს, რადგან აგრძელებენ დაუმორჩილებლობას ეს.1,[5.6] იერ.2,30; 5,3; 8,22; 30,12 ეზეკ.23,13 დან.9,9 ამ.4,11 ნაუმ.3,19 სოფ.3,1 გმცხ.16,9-11

- ზოგი შეიგნებს და მოინანიებს ფს.37,4

- უფლის გარდა ვერავინ ვერ განკურნავს ოს.5,13-15